SPP - distribúcia , a.s.


Informácie
  • Názov: SPP - distribúcia , a.s.
  • IČO: 35910739
  • Adresa: Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
248802472300 Predmetom zmluvy je dohoda o prekládke VTL plynovod, DN 200/PK 2500 kPa, SO C 701, na pozemkoch v k. ú. Lamač a k. ú. Devínska Nová Ves pre účely stavby „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 0,00 € 19.06.2023 20.06.2023 Zmluva
1220011200 vytýčenie plynovodu - Osuského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 81,49 € 22.12.2022 17.01.2023 Faktúra
1230007301 vytýčenie plynovodu - Vazovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 100,14 € 20.09.2023 03.10.2023 Faktúra
OTS2302834 vytyčovanie plynovodu pre osadenie hniezdnych veží pre populáciu lastovičiek a belorítok. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 200,32 € 16.06.2023 16.06.2023 Objednávka
1230003947 vytýčenie plynovodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 200,32 € 01.06.2023 30.06.2023 Faktúra
286505872300/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia plynovodu k stavbe "Rekonštrukcia VTL plynovodu DN150 PN 25 Bratislava, Na Pántoch - sklolaminát", k.ú. Rača, pozemky reg. E-KN p.č.3398/1, p.č. 3307/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 419,00 € 12.07.2024 12.07.2024 Zmluva
OTS2203299 Zabezpečenie vyjadrení a/alebo vytýčení inžinierských sietí - SPP - distribúcia, a.s. - na lokalitách jesennej výsadby 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 500,00 € 25.07.2022 25.07.2022 Objednávka
OTS2300979 Zabezpečenie vyjadrení a/alebo vytýčení inžinierskych sietí - SPP - distribúcia , a.s. - na lokalitách výsadby drevín v roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 500,00 € 28.02.2023 28.02.2023 Objednávka
OTS2400722 Vyjadrenia a/alebo vytýčenie inžinierských sietí pre výsadbu drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej spráce hl. mesta SR Bratislava v období 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 500,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Objednávka
OTS2401659 Pokuta za poškodenie plynovodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 3 369,76 € 09.04.2024 09.04.2024 Objednávka
1240002591 Škoda - poškodený plynovod, POD ZÁHRADAMI 1443/4, M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 3 369,76 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
286502462400/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia plynovodov k stavbe !Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nekrasova, Hlboká cesta", k.ú. Dúbravka, E-KN p.č. 3637, p.č. 3638/100, 21579/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 6 050,00 € 13.05.2024 13.05.2024 Zmluva