Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18830717110001 Dodatok č. 18830717110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307171100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
248303882200 Zmluva o poskytovaní príspevku č. 24 83 0388 22 00, ktorej predmetom je príspevok poskytovateľov za údržbu Sadu Janka Kráľa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 63 186,08 € 17.08.2022 23.09.2022 Zmluva
18830718110001 Dodatok č. 18830718110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307181100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK Tower Bratislava s. r. o. 35930691 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
MAGDG2200425 Bežný transfer na podporu projektu "Šport nás baví - celoročná športová príprava detí a mládeže" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURORA International Sport Club 53349423 500,00 € 02.11.2022 31.12.2022 03.11.2022 Zmluva
MAGDG2200420 Bežný transfer na podporu projektu "Túlavé nôžky" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autistické centrum Andreas n. o. 31821677 2 000,00 € 26.10.2022 31.12.2022 27.10.2022 Zmluva
MAGDG2200399 Bežný transfer na podporu projektu "Bitka pri Lamači 1866" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 B-S 13 / Stoh 42267978 1 000,00 € 02.11.2022 31.12.2022 03.11.2022 Zmluva
288804102200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0410 22 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemkoch registra „C“ KN, v k. ú. Rača, parc. č. 19179/7,parc. č. 9179/46, parc. č. 9379 a parc.č. 9239/6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 B-Vinice, s.r.o. 36787221 16 080,25 € 15.07.2022 19.07.2022 Zmluva
028624113821012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 41138 21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bachratý Jozef 2,50 € 28.06.2022 13.07.2022 Zmluva
098506342200 Nájomná zmluva k bytu, Janka Bacušanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bacušanová Janka 788,40 € 23.09.2022 26.09.2022 Zmluva
028624070319012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bafrnec Milan,Ing. 1,03 € 21.11.2022 29.11.2022 Zmluva
088303872200 Nájomná zmluva, ktorej predmetom je pozemok registra „E“ KN, parc. č. 19268, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 376 m? v Bratislave, k. ú. Vinohrady, zapísaný na LV č. 6747. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAJKSLAVA 52702219 1,00 € 20.07.2022 21.07.2022 Zmluva
286505882200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505882200, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Vila Trend Ostravská", na pozemku reg. E-KN parc. č. 3760/2, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bajnok Radovan 30,57 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
MAGDG2200411 Bežný transfer na podporu projektu "Skvalitnenie športovej prípravy pre deti a mládež" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BALANCE HARMONY ACTIVE - zdravie, šport, vzdelanosť 42183367 500,00 € 26.10.2022 31.12.2022 27.10.2022 Zmluva
098503992200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Mgr. Barbara Balanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balanová Barbara, Mgr. 745,92 € 28.06.2022 15.08.2022 Zmluva
028624118822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážia Marián,Ing. 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
0000740 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážiová Dagmar 2 280,00 € 27.09.2022 28.09.2022 Zmluva
921084613 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážiová Dagmar 2 280,00 € 27.09.2022 29.09.2022 Zmluva
028624120522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážová Bibiana, Ing. 2,77 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
Dohoda o ukončení nájmu Dohoda o ukončení nájmu bytu, Božena Balážová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážová Božena 0,00 € 08.11.2022 09.11.2022 Zmluva
098503412100 Dohoda o ukončení nájmu bytu, Božena Balážová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážová Božena 0,00 € 08.11.2022 21.11.2022 Zmluva
9190444221 Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní 9-19-0446-22, Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Banda Martin Iné 1 096,00 € 12.08.2022 01.09.2022 30.08.2022 Zmluva
0000741 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bandry Robert 759,00 € 27.09.2022 31.12.2022 28.09.2022 Zmluva
921092715 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bandry Robert 759,00 € 27.09.2022 31.12.2022 29.09.2022 Zmluva
028624089220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bartalská Ružena 1,74 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
098506322200 Nájomná zmluva k bytu, Miroslav Bartoník Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bartoník Miroslav 521,28 € 29.09.2022 10.10.2022 Zmluva
286501172100/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501172100/0099, uzatvorený z dôvodu predĺženia trasy uloženia vsakovacieho zariadenia na dažďovú vodu zo striech garáží, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3400/6, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BARYT, s.r.o. 35792175 122,00 € 18.07.2022 18.07.2022 Zmluva
MAGDG2200359 Bežný transfer na podporu projektu "Bratislavské basketbalistky - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Basketbalový klub Slovan Bratislava 30866260 1 000,00 € 25.10.2022 31.12.2022 26.10.2022 Zmluva
286505592200 Uzatvorená dňa 26.08.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej prípojky pre stavbu ,,RD Búdková" na pozemku registra "E" KN parc. č. 21585/1 v k.ú. Staré Mesto, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bavorský Peter, Ing. 92,00 € 26.08.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGSP2200061 Výmena výmenníkov tepla - Ing. Martin Kovačovič Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BECO, a.s. 54267102 84 000,00 € 05.10.2022 31.12.2022 06.10.2022 Zmluva
028624120722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bednár Ivan,Ing. 2,61 € 10.11.2022 23.11.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »