Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1604 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 65  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0532 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0532 19 00
Nájomca: Oľga Pottmanová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
13.8.2019Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0508 19 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0508 19 00
Nájomca: Občianske združenie Odyseus, Haanova 10, 852 23 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy : 09.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
13.8.2019Dodatok č. 088305981601 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 088305981600
Dodatok č. 088305981601 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 088305981600
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 09.08.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
13.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0522 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0522 19 00
Nájomca: PhDr. Katarína Dúbravská
Dátum uzatvorenia zmluvy 09.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
12.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0515 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0515 19 00
Nájomca: Darina Andreansky
Dátum uzatvorenia zmluvy: 02.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.08.2019
8.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0482 19 00
Číslo zmluvy: 088304821900
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Ševčenkova č. 17 a 19, súpis. č. 1071 v zastúpení: Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o., Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava
Dátum podpísania: 08.08.2019
Dátum zverejnenia: 08.08.2019
6.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0489 1900
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0489 1900, ktorej predmetom je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku registra "C" parc. č. 2131 - orná pôda vo výmere 274 m2 v k. ú. Lamač.

Uzatvorená dňa: 05. 08. 2019
Zverejnená dňa: 06. 08. 2019
1.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0444 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0444 19 00
Nájomca: Milan Beier
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 01.08.2019
30.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0421 19 00 (pre Prenajímateľa) a č. S-265-OBO-200 (pre Nájomcu)
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0421 19 00 (pre Prenajímateľa) a č. S-265-OBO-200 (pre Nájomcu), Nájomca: Spojené štáty americké - Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike
Uzatvorená dňa: 29.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.07.2019
29.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0486 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0486 19 00
Nájomca: Richard Hamar
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0487 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0487 19 00
Nájomca: Richard Hamar
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.7.2019Dodatok č. 08 83 0634 14 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0634 14 00
Dodatok č. 08 83 0634 14 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0634 14 00
Nájomca: MUDr. Jozef Deák
Dátum uzatvorenia zmluvy 26.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0491 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0491 19 00
Nájomca: Ján Bakoš
Dátum uzatvorenia zmluvy 26.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
23.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0497 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0497 19 00/ Nájomca: Ľubica Pajtinková/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.07.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 23.07.2019
23.7.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30201/NZaZoVB-002/2015/Rusovce/1175/RZ+VB/Mi
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30201/NZaZoVB-002/2015/Rusovce/1175/RZ+VB/Mi zo dňa 02. 02. 2016, ktorej predmetom je spresnenie doby nájmu.

Uzatvorený dňa: 23. 07. 2019
Zverejnený dňa: 23. 07. 2019
22.7.2019Dodatok č. 08 83 0552 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0552 06 00
Dodatok č. 08 83 0552 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0552 06 00/ Nájomca: Emil Havránek a Marie Havránkovál/ Dátum uzatvorenia dodatku: 19.07.2019/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.07.2019
19.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 088803441900
Zmluva o nájme pozemku č. 088803441900, ktorej predmetom je pozemok registra "E" v k. ú. Vajnory, parc. č. 904 - orná pôda vo výmere 967 m2.
Uzatvorená dňa: 15.07.2019
Zverejnená dňa: 19.07.2019
16.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0432 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0432 19 00/ Nájomca: Anna Starečková/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.07.2019
16.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0412 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0412 19 00/ Nájomca: Andrej Šíp a Elena Šípová/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.07.2019
10.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 04 59 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 04 59 19 00, ktorej predmetom majetkoprávne usporiadanie pozemku pod komunikáciou Radvanská - pozemok registra "E" parc. č. 1763 - záhrady vo výmere 116 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 09. 07. 2019
Zverejnená dňa: 10. 07. 2019
9.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0422-19-00
Nájomca: Esterhazy Real Estate s.r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 4.7.2019
Dátum zverejnenia: 9.7.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
8.7.2019Dodatok č. 08 83 0160 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0160 18 00
Dodatok č. 08 83 0160 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0160 18 00
Nájomca: Peter Sagál
Dátum uzatvorenia zmluvy 04.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
8.7.2019Dodatok č. 08 83 0362 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00
Dodatok č. 08 83 0362 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00/ Nájomca: Richard Frimmel/ Dátum uzatvorenia dodatku: 03.07.2019/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 08.07.2019
3.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0389 19 00
Nájomca: Dr. Ing. Elena Glváčová
Dátum uzatvorenia zmluvy 02.07.2019
Dátum zverejnenia: 03.07.2019
Účinnosť zmluvy: 04.07.2019
2.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 088802771900
Zmluva o nájme pozemku č. 088802771900, ktorej predmetom je majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod komunikáciou pozemok registra "E" parc. č. 4573/3 orná pôda o výmere 164 m2 a pozemku registra "E" parc. č. 4573/4 orná pôda o výmere 163 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 03. 06. 2019
Zverejnená dňa: 02. 07. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1604 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 65  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.