Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1371 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 55  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.11.2019Dodatok č. 07 83 0254 09 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0254 09 00
Nájomca : Peter Kovačík, Karola Adlera 22, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 14.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
13.11.2019Dodatok č. 07 83 0812 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0812 18 00
Nájomca : Mgr. Martina Kukayová, Alžbetin Dvor 677, 900 42 Miloslavov
Dátum uzatvorenia: 07.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.11.2019
6.11.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Hudobné centrum / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 171/2019 / Výška nájmu: 825,- eur / Dátum účinnosti: 11.11.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 10.11.2019
6.11.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko/ Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 170/2019 / Výška nájmu: 375,- eur / Dátum účinnosti: 17.11.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 16.11.2019
6.11.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Klub 89, o. z./ Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 169/2019 / Výška nájmu: 800,- eur / Dátum účinnosti: 15.11.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 10.11.2019
5.11.2019Dodatok č. 07 83 0267 08 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0267 08 00
Nájomca: Občianske združenie ULITA
Dátum uzatvorenia dodatku: 31.10.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 05.11.2019
31.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene [PDF, 146 kB]
Nájomca: Spoločnosť Theodora Lotza, o. z./ Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 168/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 10.11.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.11.2019
31.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Slovenský dom Centrope, záujmové združenie právnických osôb / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 167/2019 / Výška nájmu: 425,- eur / Dátum účinnosti: 09.11.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 08.11.2019
31.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene [PDF, 148 kB]
Nájomca: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 166/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 07.11.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 06.11.2019
31.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Verryberry, s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 165/2019 / Výška nájmu: 1300,- eur / Dátum účinnosti: 04.11.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 03.11.2019
22.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Marcel Holubec / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 156/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 23.10.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 22.10.2019
22.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Terra Culta, o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 164/2019 / Výška nájmu: 375,- eur / Dátum účinnosti: 30.10.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 29.10.2019
22.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Martina Šimová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 163/2019 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 09.11.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 08.11.2019
22.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Hana Vermešová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 162/2019 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 09.11.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 08.11.2019
22.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália a Zasália Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 161/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 06.11.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 05.11.2019
22.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: o. z. Punkt / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 160/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 18.10.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 17.10.2019
22.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Spoločnosť Theodora Lotza, o. z./ Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 159/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 27.10.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 26.10.2019
22.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália a Zasália Zrkadlovej siene [PDF, 146 kB]
Nájomca: BASIE s. r. o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 158/2019 / Výška nájmu: 1500,- eur / Dátum účinnosti: 26.10.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 25.10.2019
22.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Rakúske veľvyslanectvo / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 157/2019 / Výška nájmu: 800,- eur / Dátum účinnosti: 25.10.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 24.10.2019
22.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky SR / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 155/2019 / Výška nájmu: 425,- eur / Dátum účinnosti: 15.10.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 14.10.2019
22.10.2019Prenájom Justiho siene
Nájomca: FOTOFO o.z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 154/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 30.10.- 30.11.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 29.10.2019
10.10.2019Dodatok č. 07 83 0001 19 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 19 00
Nájomca: MARKO shop s. r. o.
Dátum uzatvorenia dodatku 09.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
Účinnosť zmluvy: 11.10.2019
10.10.2019Dodatok č. 07 83 0002 19 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0002 19 00
Nájomca: Pills s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 09.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
Účinnosť dodatku: 11.10.2019
8.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: SPDDD Úsmev ako dar, o.z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 146/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 09.10.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 08.10.2019
2.10.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov [PDF, 146 kB]
Nájomca: Veľvyslanectvo Tureckej republiky / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 153/2019 / Výška nájmu: 675,- eur / Dátum účinnosti: 29.10.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 28.10.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1371 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 55  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.