Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 706 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 29  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.7.2020Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci v rámci projektu dostupného bývania medzi hlavným mestom SR Bratislavou, občianskym združením Proti prúdu, občianskym združením OZ Vagus a občianskym združením Návrat za účelom dlhodobej spolupráce na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia a rešpektu v oblasti poskytovania bývania a sociálnej podpory v rámci pilotného projektu dostupného bývania so sociálnou podporou.

Dátum podpísania memoranda: 08. 07. 2020
Dátum zverejnenia: 16.07.2020
Dátum platnosti memoranda: na dobu neurčitú

Gestor memoranda: Bc. Martin Freund
14.7.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0412 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0412 19 00
Nájomca: Andrej Šíp a Elena Šípová
Dátum uzatvorenia dohody: 13.07.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.07.2020
14.7.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0885 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0885 19 00
Nájomca: Jana Cocherová
Dátum uzatvorenia dohody: 13.07.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.07.2020
13.7.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0353 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0353 18 00
Nájomca: Ján Tolt a Zuzana Toltová
Dátum uzatvorenia dohody: 10.07.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.07.2020
10.7.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní pri realizovaní verejného obstarávania zákazky s názvom „Dodávka elektrickej energie“.
Čislo: MAGBO 2000025
Zmluvná strana: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Dátum uzatvorenia dohody: 10.07.2020
Dátum zverejnenia dohody: 10. 07. 2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
10.7.2020Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
Predmet dohody: preložka plynárenského zariadenia
Zmluvná strana: SPP – distribúcia, a.s.

Dátum uzatvorenia: 10.07.2020
Dátum zverejnenia: 10.07.2020
Dátum účinnosti: 11.07.2020
7.7.2020Dohoda o jednorazovej primeranej náhrade č. 24 88 0314 20 00
Dohoda o jednorazovej primeranej náhrade č. 24 88 0314 20 00, ktorej predmetom je odplata za zriadenie zákonného vecného bremena.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 07. 07. 2020
6.7.2020Dohoda o vzdaní sa pohľadávok a nárokov z bezdôvodného obohatenia č. 24 88 03 49 20 00
Dohoda o vzdaní sa pohľadávok a nárokov z bezdôvodného obohatenia č. 24 88 03 49 20 00, ktorej predmetom je vzdanie sa všetkých nárokov a pohľadávok, ktoré majú Vlastníci voči Užívateľovi z titulu bezdôvodného obohatenia.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
2.7.2020Dohoda o urovnaní – Viliam Turan TURANCAR
Dohoda o urovnaní zo dňa 01.07.2020
Dátum zverejnenia: 02.07.2020
1.7.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní pri realizovaní verejného obstarávania zákazky s názvom „Dodávka elektrickej energie“.
Čislo: MAGBO 2000029
Zmluvná strana: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Dátum uzatvorenia dohody: 30.06.2020
Dátum zverejnenia dohody: 01.07.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
30.6.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0774-04-00
Nájomca: Ing. Mário Lelovský a Ing. Mariana Lelovská
Dátum podpísania dohody: 29.6.2020
Dátum zverejnenia: 30.6.2020
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
30.6.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0359-13-00
Nájomca: AKJ s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava
Dátum podpísania dohody: 29.6.2020
Dátum zverejnenia: 30.6.2020
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
30.6.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0072 20 00
Nájomca: Milan Galčák a Agneša Galčáková
Dátum uzatvorenia Dohody: 29.06.2020
Dátum zverejnenia: 30.6.2020
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
29.6.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní pri realizovaní verejného obstarávania zákazky s názvom „Dodávka elektrickej energie"
Zmluvná strana: METRO Bratislava, a.s.

Dátum uzatvorenia dohody: 26.06.2020
Dátum zverejnenia: 29.6.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
5.6.2020Dohoda podielových spoluvlastníkov o užívaní spoločných nehnuteľností č. 246502162000
Uzatvorená dňa 05.06.2020 za účelom zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia inžinierskych sietí pre stavbu ,,Obytná zóna rodinných domov - Podkerepušky“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3868/295 a 3868/297 v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum uzatvorenia: 05.06.2020
Dátum zverejnenia: 05.06.2020
3.6.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 2.6.2020
Dátum zverejnenia: 3.6.2020
2.6.2020Dohoda o urovnaní [PDF, 124 kB]
Dohoda o urovnaní

Dátum uzatvorenia: 1.6.2020
Dátum zverejnenia: 2.6.2020
29.5.2020Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801472000
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801472000, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva na pozemok registra "C" KN parc. č. 18996/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 28. 05. 2020
Zverejnená dňa: 29. 05. 2020
25.5.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0317 13 00
Nájomca: Tatjana Miljanovičová
Dátum uzatvorenia dohody 25.05.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.5.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní na realizovanie verejného obstarávania na nákup stravných jednotiek prostredníctvom elektronických stravovacích kariet.

Čislo: MAGBO1900043
Predmet: Spoločné verejné obstarávanie
Zmluvné strany:
Metropolitný inštitút Bratislavy
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Dátum uzatvorenia: 06.05.2020
Dátum zverejnenia: 21.05.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.5.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0588 13 00 v znení jej dodatku č. 1
Nájomca: Gabriela Rothová

Dátum uzatvorenia dohody 18.05.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.5.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0573 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0573 16 00
Nájomca: Ľudovít Šteinhűbel
Dátum uzatvorenia dohody: 18.05.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.05.2020
13.5.2020Dohoda o urovnaní - Martinek
Dohoda o urovnaní - Martinek

Dátum uzatvorenia: 11.05.2020
Dátum zverejnenia: 13.05.2020
6.5.2020Dohoda o urovnaní - Kirschnerová
Dohoda o urovnaní zo dňa 04.05.2020
Dátum zverejnenia: 06.05.2020
6.5.2020Dohoda o urovnaní - Achberger
Dohoda o urovnaní zo dňa 04.05.2020
Dátum zverejnenia: 06.05.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 706 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 29  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.