Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 440 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 18  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
30.11.2021Zmluva o spolupráci č. 246704362100
Predmetom Zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii úpravy Križovatky Račianska-Skalická a alternatívnej cyklo-infraštruktúry v území
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Sekcia výstavby
29.11.2021Spoločenská zmluva spoločnosti MKK Grössling s. r. o.
Spoločenská zmluva, ktorou sa zakladá obchodná spoločnosť MKK Grössling s. r. o.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2021
Dátum zverejnenia: 29.11.2021
Dátum účinnosti: 30.11.2021
Útvar správy mestských podnikov
25.11.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby pre MČ Vrakuňa
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby pre MČ Vrakuňa
Číslo zmluvy: MAGTS2100298
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie parkovania
25.11.2021Zmluva o spolupráci Mestská polícia a firma Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce za účelom realizácie parkovacej politiky v HMBA
Číslo zmluvy: MAGTS2100319
Dátum uzatvorenia: 23.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie parkovania
16.11.2021Zmluva o spolupráci
Adopcia zelene - predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene
Číslo zmluvy: MAGBO2100051
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Sekcia životného prostredia
16.11.2021Zmluva o spolupráci
Adopcia zelene - predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene
Číslo zmluvy: MAGBO2100060
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Sekcia životného prostredia
11.11.2021Zmluva o spolupráci so spoločnosťou OLO, a.s.
Zmluva o spolupráci pre dodanie zberných nádob a poskytnutie služieb spojených s odvozom odpadu pre podujatie Festival mladého vína 2021, ktoré sa uskutoční 12. - 13.11.2021.
Číslo dodatku zmluvy: MAGTS2100294
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie komunikácie a marketingu
3.11.2021Zmluva o spolupráci pri úprave časti kolektora
Zmluva o spolupráci pri úprave časti kolektora uzatvorená za účelom úpravy práv a povinnosti zmluvných strán pri povoľovaní a realizácii úpravy a jej odovzdaní vlastníkovi.
Číslo zmluvy: MAGBO2100086
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.11.2021
Dátum účinnosti: 04.11.2021
Sekcia výstavby
3.11.2021Zmluva o spolupráci pri úprave časti kolektora
Zmluva o spolupráci pri úprave časti kolektora uzatvorená za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri povoľovaní a realizácii úpravy a odovzdaní jej vlastníkovi
Číslo zmluvy: MAGBO2100087
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.11.2021
Dátum účinnosti: 04.11.2021
Sekcia výstavby
2.11.2021Dodatok č. 1 MAGSP2100061 k Zmluve o spolupráci MAGSP2000031
Dodatok č. 1 MAGSP2100061 k Zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 - predĺženie termínu realizácie rekonštrukcie Klubu dôchodcov, ktorý sa nachádza v Mestskej časti Bratislava-Devínska
Číslo zmluvy: MAGSP2100061
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Sekcia výstavby - oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
29.10.2021Zmluva o spolupráci č. SSV/OPZ/017/2021
Zmluva o spolupráci s OZ Bezpečné bývanie ohľadom spolupráce a sprístupnenia komunitnej miestnosti na Stavbárskej č. 40 pre potreby Mestského terénneho tímu.
Číslo zmluvy: MAGTS2100216
Dátum uzatvorenia: 09.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Sekcia sociálnych vecí
20.10.2021Dohoda o spolupráci - Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Predmetom tejto dohody je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri všestrannom rozvoji inovačného ekosystému, podpory spolupráce akademického sektora s podnikateľským sektorom a rozvoji aplikovaného výskumu v oblasti umelej inteligencie v strategických doménach udržateľnej mobility, adaptácie na zmenu klímy, digitalizácie a zdravia obyvateľov s cieľom napĺňať potenciál Bratislavy ako atraktívneho a udržateľného miesta pre život.
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Dátum účinnosti: 21.10.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
12.10.2021Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov registrácie
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov registrácie
Číslo zmluvy: MAG442321/2021
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie parkovania
11.10.2021ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby „Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh“
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby „Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh“.
Číslo zmluvy: MAGTS2100210
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Dátum účinnosti: 12.10.2021
Sekcia výstavby
7.10.2021Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov uzatvorená medzi Hl. mestom SR Bratislava/Slovenské národné múzeum - listina z fondu Magistrátu mesta Bratislavy, inv. č. 2689
Dátum uzatvorenia: 07.10.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Archív mesta Bratislavy
7.10.2021Spolupráca SVP, š.p. a Hl. mesta SR Bratislavy
Spolupráca SVP, š.p. a Hl. mesta SR Bratislavy o starostlivosť o dreviny, trstinu a trávny porast v lokalite Viedenskej cesty (časť SJK) a Chorvátske rameno,
starostlivosť o dreviny, trstinu a trávny porast v lokalite Viedenskej cesty (časť SJK) a Chorvátskeho ramena
Bezodplatná zmluva
Dodávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047
Číslo zmluvy: MAGBO2100084
Dátum uzatvorenia: 06.10.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Dátum platnosti: 06.10.2025
Oddelenie tvorby mestskej zelene
7.10.2021Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Čulenova ulica pre účely stavby „Administratívna budova č. 1 Čulenova ulica, Bratislava“, stavebný objekt SO.03 Spevnené plochy a komunikácie č. 246705752100
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Čulenova ulica pre účely stavby „Administratívna budova č. 1 Čulenova ulica, Bratislava“, stavebný objekt SO.03 Spevnené plochy a komunikácie
Dátum uzatvorenia: 06.10.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Sekcia výstavby
30.9.2021Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Vzájomná spolupráca pri podujatí Magistrátny deň
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie pitného režimu a reklamných služieb dňa 1.10.2021 počas podujatia Magistrátny deň.
Cena: 565,93
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370
Číslo zmluvy: MAGTS2100226
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Oddelenie komunikácie a marketingu
29.9.2021Mandátna zmluva
Mandátna zmluva uzatvorená dňa 29.09.2021 medzi TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava o poskytovaní právnych služieb.
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.09.2021
Dátum účinnosti: 30.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.9.2021Zmluva č. 242/2021 o vzájomnej spolupráci v rámci projektu WiFi4EU
Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca mestskej časti a hlavného mesta na realizácii projektu WiFi4EU na podporu bezplatného internetového pripojenia pre občanov vo verejných priestoroch pomocou technológie Wi-Fi
Číslo zmluvy: MAGBO2100089
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.09.2021
Dátum účinnosti: 30.09.2021
Sekcia informatiky, dát a inovácií
27.9.2021Dodatok č.1 (MAGBO2100079) k Zmluve o spolupráci č. MAGBO1900066
úprava práv a povinností v rámci spolupráce zmluvných strán pri vybudovaní integrovanej zastávky (pri realizácii úpravy komunikácií Žižkova ulica a Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu v k.ú. Staré Mesto)
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100079
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 27.09.2021
Dátum účinnosti: 28.09.2021
Sekcia výstavby
27.9.2021Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a technickej podpore to dňa 28.08.2019
Zníženie objemu predplatených dopytov v rámci výkonu elektronických exekúcií
Číslo: MAG436005/2021
Podpísaná dňa 24.9.2021
Zverejnenie 27.9.2021
Účinnosť 28.9.2021
Oddelenie miestnych daní, poplatku a licencií
23.9.2021Zmluva o bezplatnom prevode práva k projektovej dokumentácii a prechode práv a povinností z územného rozhodnutia a k PD
Zmluva sa týka stavebných objektov v súvislosti s Okružnou križovatkou Eisnerova - bývalá cesta II/505 časti PD stavby "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-Podunajské Biskupice", TIOP č.1 Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: 24 68 0574 21 00
Dátum uzatvorenia: 05.08.2021
Sekcia dopravy, oddelenie dopravného inžinierstva
22.9.2021Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v mestskej časti Bratislava-Rača
Zmluva definuje vzájomné povinnosti a rámce spolufinancovania zo strany hlavného mesta pri realizácii parkovacej politiky v zóne Krasňany v mestskej časti Bratislava-Rača.
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 22.09.2021
Dátum účinnosti: 23.09.2021
Sekcia dopravy - projektová kancelária
17.9.2021Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní stavby „Spojovacia komunikácia Chalupkova - Landererova“ a realizácii jej prvej etapy č. 246705412100
Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní stavby „Spojovacia komunikácia Chalupkova - Landererova“ a realizácii jej prvej etapy č. 246705412100
Dátum uzatvorenia: 17.09.2021
Dátum zverejnenia: 17.09.2021
Dátum účinnosti: 18.09.2021
Sekcia výstavby

Zobrazených je 25 z celkového počtu 440 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.