Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 417 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 17  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.12.2019Zmluva o spolupráci a nakladaní s právami duševného vlastníctva
Číslo zmluvy: MAGBO1900058
Dátum uzatvorenia: 12.12.2019
Dátum zverejnenia: 16.12.2019
Dátum účinnosti: 17.12.2019
13.12.2019Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe s MČ Jarovce
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
Dátum účinnosti: 13.12.2019
Dátum platnosti do: neručito
28.11.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Číslo zmluvy: MAGBO1900053
Dátum uzatvorenia: 27.11.2019
Dátum zverejnenia: 28.11.2019
Dátum účinnosti: 29.11.2019
Dátum platnosti do: 27.11.2022
25.11.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
MAGBO1900042
Dátum uzatvorenia: 21.11.2019
Dátum zverejnenia: 25.11.2019
Dátum účinnosti: 26.11.2019
Dátum platnosti do: 25.11.2022
13.11.2019Zmluva o spolupráci
Číslo zmluvy: MAGTS1900135
Zmluva o spolupráci k zabezpečeniu a realizácii ekologického vratného systému nádob na nápoje pre predajcov nápojov na akcii „Vianočný hlavný trh 2019“
Dátum uzatvorenia: 13.11.2019
Dátum zverejnenia: 13.11.2019
Dátum účinnosti: 14.11.2019
5.11.2019Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri organizovaní Vianočných trhov na Hlavnom námestí a na Františkánskom námestí v Bratislave
Číslo zmluvy: MAGBO1900047
Dátum uzatvorenia: 04.11.2019
Dátum zverejnenia: 05.11.2019
24.10.2019Zmluva o spolupráci – Adopcia zelene – Bartoková 2/A
Číslo zmluvy: MAGTS 1900036
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností pri spolupráci pri realizácii sadových úprav
Dátum uzatvorenia: 30.9.2019
Dátum zverejnenia: 25.10.2019
24.10.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900040
Číslo zmluvy: MAGBO1900040
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení prípravy a realizácie stavby a jej následného odovzdania do vlastníctva Hlavného mesta
Dátum uzatvorenia: 21.10.2019
Dátum zverejnenia: 24.10.2019
22.10.2019Dohoda o spolupráci č. 246506271900
dohoda uzatvorená dňa 21.10.2019 týkajúca sa vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri budovaní križovatky ulíc Kopčianska – Údernícka
Dátum zverejnenia: 22.10.2019
9.10.2019Zmluva o vzájomnom poskytovaní priestorových údajov prostredníctvom mapových služieb
Číslo: MAGBO1900044
Typ: bezodplatná zmluva
Dátum zverejnenia: 09.10.2019
Dátum účinnosti: 10.10.2019
26.9.2019Zmluva o spolupráci – ADOPCIA ZELENE
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností pri spolupráci pri realizácii sadových úprav
MAGTS 1900033
25.9.2019Zmluva o spolupráci č. 246505971900
uzatvorená dňa 18.09.2019 za účelom vzájomnej spolupráce a finančnej podpory pri realizácii projektu Ružinovskej promenády.
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
9.9.2019Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci so SLOVAK PRESS PHOTO pri organizácií súťaže a následnej výstavy fotografií
3.9.2019Zmluva o spolupráci MAGBO 1900039 [PDF, 342 kB]
Číslo: MAGBO 1900039
Typ:Zmuvy bezodplatné
Dátum uzatvorenia: 23.08.2019
Dátum zverejnenia: 04.09.2019
Dodávateľ: SmartEn, a.s.
Ulica, číslo: Dolné Rudiny 1
Mesto: 010 01 Žilina
IČO: 47765615
Dátum účinnosti: 05.09.2019
Dátum platnosti do: 45 dní po poskytnutí dát
28.8.2019Smlouva o provedení odborného referátu dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Číslo zmluvy: MAGBO1900038
Predmetom tejto Zmluvy odborná konferencia Zelená města – města budoucnosti „Rekreační zázemí měst“
28.8.2019Zmluva o spolupráci a technickej podpore
Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie elektronického poskytovania údajov Bankami o existencii účtu Povinnej osoby a/alebo Klienta vedeného v Banke a o stave na tomto účte pre potreby Objednávateľa pri výkone činností v rámci správy daní, v daňovom exekučnom konaní.
20.8.2019Zmluva o spolupráci pri zabezpečení veľkokapacitných kontajnerov
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení veľkokapacitných kontajnerov v súvislosti s úpravou dvora na Obchodnej ulici č. 29
Dátum uzatvorenia: 20.08.2019
Dátum zverejnenia: 20.08.2019
Dátum účinnosti: 21.08.2019
Dátum ukončenia: 02.09.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
9.8.2019Zmluva o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci na jednorazovej finančnej kompenzácií mestských častí: Vrakuňa, Dúbravka, Karlova Ves.
Dátum zverejnenia: 9.8.2019
8.8.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900030 pri prezentácii urbanistických projektov (Cviker AR)
Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900030 pri prezentácii vizualizácií plánovaných urbanistických projektov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prostredníctvom mobilnej aplikácie Cviker AR
Dátum zverejnenia: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o spolupráci pri zabezpečení zberných nádob a odvozu v súvislosti s úpravou Komenského námestia
OLO, a. s. zabezpečí zberné nádoby a odvoz v súvislosti s úpravou Komenského námestia
2.8.2019Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
Číslo zmluvy: MAGTS1900061
Zmluva o spolupráci, kde BVS zabezpečí cisternu s pitnou vodou a HMBA zabezpečí reklamné služby a propagáciu pre podujatie Bratislavské korunovačné slávnosti 2019
Dátum uzatvorenia: 2.8.2019
Dátum zverejnenia: 2.8.2019
Dátum účinnosti: 3.8.2019
Dátum ukončenia: 15.9.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
2.8.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900027 pri realizácii stavby: „Rozšírenie Landererovej ulice“
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri povolení, realizácii a kolaudácii stavby „Rozšírenie Landererovej ulice“ v kat. území Staré Mesto s prípadnými zmenami, doplnkami a úpravami, ktoré vyplynú zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a jej následnom bezodplatnom odovzdaní do vlastníctva hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 02.08.2019
31.7.2019Dodatok č.1 ku Zmluve o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby
Číslo zmluvy: MAGBO1900029
Predmetom dodatku ku Zmluve je zmena trvania a skončenia Zmluvy o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby ,, Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“ v katastrálnych územiach Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač uzatvorenej Zmluvnými stranami dňa 24. 09. 2018 v článku VI bod 6.1
Dátum uzatvorenia: 30.7.2019
Dátum zverejnenia: 31.7.2019
Dátum účinnosti: 1.8.2019
16.7.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO 1900028
Zmluva o spolupráci medzi HLMSRBA a Citrón s.r.o. - spolupráca v oblasti predbežnej analýzy energetických dát objednávateľa s cieľom identifikácie možných úspor nákladov za distribúciu elektriny.
Cena: 0,00 €
Dátum uzatvorenia: 15.05.2019
Dátum zverejnenia: 16.07.2019
Dátum účinnosti: 17.7.2019
Dátum platnosti do: 45 dní od dňa poskytnutia prístupov
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
8.7.2019Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o úprave práv a povinností č. 248804151800
Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o úprave práv a povinností č. 248804151800, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán vykonať vo vzájomnej súčinnosti všetky kroky k tomu, aby stavba a areál Vodnej veže bola chránená pred nepriaznivými vplyvmi plánovanej výstavby a aby sa minimalizovalo riziko vzniku škôd na majetku kultúrnej pamiatky.

Uzatvorená dňa: 08. 07. 2019
Zverejnená dňa: 08. 07. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 417 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 17  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.