Voľný čas

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity podporuje rozmanité voľnočasové aktivity detí a mládeže Bratislavy.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2183 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 88  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000199
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Občianskemu združeniu Mamy Margity na podporu projektu "Zabudnime na mobily a tablety". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000272
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu SLOVAKIA TALENTS na podporu projektu "Podpora športových aktivít mladých Bratislavčanov". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000271
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu "Deti Devína - Naša materská škola" na podporu projektu "Najmenší výtvarníci vydávajú kalendár 2021". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000270
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Veverka na podporu projektu "DOMŠKOLA MOMO". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000269
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu art SLNEČNICE, o.z. na podporu projektu "Kvalitné pravidelné výtvarné krúžky a kurzy". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000267
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava neziskovej organizácii Centrum rodiny na podporu projektu "Zdravé deti - zdravá planéta". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000266
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Rozvoj dieťaťa na podporu projektu "timeAut". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000265
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Connect na podporu projektu "Krúžok zvedavých detí". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000264
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Deaflympijskému výboru Slovenska na podporu projektu "Mladí deaflympionici". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000263
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Krasoklubu Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, o.z. na podporu projektu "Organizácia kurzov korčuľovania a edukácia mladých trénerov pre prácu s deťmi a mládežou". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000262
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Divadlo pod Hájom na podporu projektu "Divadelné a muzikálové kurzy a vystúpenia". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000253
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Dram art štúdio na podporu projektu "Biele divadlo - priestor pre sebarealizáciu detí, mládeže a mladých". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000148
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu KASPIAN na podporu projektu "Podpora športu v Kaspiane". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
31.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000133
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu karate SEIWA na podporu projektu "Mládež a karate 2020". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 31.10.2020
23.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000261
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava príjemcovi, SportsClub FunnyDance, na podporu projektu "Cvič a tancuj". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
23.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000260
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava príjemcovi, Mgr. Martina Balint - PLANÉTKA Mia, na podporu projektu "Učíme sa zážitkom". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
23.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000259
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava príjemcovi, BENI klub, na podporu projektu "myTEEN - Dajme šancu rozvoju teenageriek". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
23.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000258
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava príjemcovi, Skutočne zdravá škola, na podporu projektu "V škole zdravo, v škole dobre". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
23.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000256
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava príjemcovi, Autistické centrum Andreas n.o., na podporu projektu "Voľnočasové aktivity pre deti a mladých ľudí s autizmom". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
23.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000251
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava príjemcovi, ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ RODINY, na podporu projektu "Vzdelávacie kurzy a konferencia Akadémie rodiny". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
23.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000249
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava príjemcovi, D3, na podporu projektu "Akceptácia rôznosti - Letný pobyt pre úplné, neúplné, viacdetné a náhradné rodiny". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
23.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000247
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava príjemcovi, Mgr. art. Ivana Tirpáková, na podporu projektu "Filmové krúžky pre deti". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
23.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000246
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava príjemcovi, Mgr. art. Ivana Tirpáková, na podporu projektu "Letná škola animovaného filmu (2. ročník)". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
23.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000245
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava príjemcovi, Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, na podporu projektu "Myslíme kreatívne a technicky". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
23.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000242
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava príjemcovi, XBS swimming, na podporu projektu "Projekt komplexnej prípravy výkonnostných plavcov žiackych a juniorských kategórií". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 23.10.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2183 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 88  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.