Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1452 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 59  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií MsP/20/00025
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií uzatvorená medzi odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom Monitora s.r.o., Michalská 18, Bratislava.
predmet zmluvy je monitoring sociálnych sietí podľa zadaných kľúčových slov odberateľa. Cena predmetu zmluvy je 80,-eur bez DPH/mesačne.
Zverejnené dňa 14.07.2020
    
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy MsP/20/00026
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti uzatvorená medzi poskytovateľom Mestom Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra a objednávateľom Hlavným mestom DSR Bratislavou. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby - kurz odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti. Cena predmetu zmluvy je 5 880,-€ s DPH. Zverejnené 10.07.2020.
 MsP/20/00026  
Dohoda o využití motorového vozdila č. 085/2020/PR
Zabezpečenie údržby priestranstva v okolí zimného štadióna Ondreja Nepelu a odovzdanie Multicar Hlavnému mestu Bratislava
10.7.2020MAGBO2000020 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb z rozpočtu hlavného mesta – záväzok mestskej časti poskytovať služby kosenia a jesenného čistenia verejnej zelene pozemkov v k.ú. Karlova Ves mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves v súlade so schváleným rozpočtom hlavného mesta na rok 2020
8.7.2020MAGTS200009873 405.92Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb z rozpočtu hlavného mesta – záväzok mestskej časti poskytovať služby kosenia a jesenného čistenia verejnej zelene pozemkov v k.ú. Petržalka mestskou časťou Bratislava – Petržalka v súlade so schváleným rozpočtom hlavného mesta na rok 2020
8.7.2020MAGTS200009716 335.00Mestská časť Bratislava – Petržalka
Zmluva č. 121979223 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy6.7.2020  Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č. 121978583 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy6.7.2020  Západoslovenská distribučná, a.s.
Rámcová zmluva so spoločnosťou GoodRequest, s.r.o.
Agilný vývoj digitálnych služieb v spolupráci s GoodRequest, s.r.o.
6.7.2020MAGTS2000096 GoodRequest, s.r.o
Rámcová zmluva na poskytnutie služby stavebno- technického dozoru
Výkon stavebno- technického dozoru v procese zhotovovania stavby, dodržanie zmluvných dokumentov, projektovej dokumentácie, požiadaviek verejnej správy, technických noriem a pod.
1.7.2020MAGTS2000115 METRO Bratislava a.s.
Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb
Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Občianskym združením WellGiving
1.7.2020MAGTS2000086 Občianske združenie WellGiving
Čiastková kúpna zmluva MsP/20/00023 na nákup vozidla pre MsP
Čiastková kúpna zmluva MsP/20/00023 uzatvorená medzi kupujúcim hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim Motor-Car Bratislava s.r.o., Tuhovská 5 Bratislava na nákup vozidla pre MsP. Cena predmetu zmluvy je 23.715,64€ s DPH. Zverejnené dňa 1.7.2020.
    
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb23.6.2020MAGTS2000087 SGS Czech Republic, s.r.o.
Bittner print, s.r.o.
Tlač informačných a reklamných materiálov pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
19.6.2020MAGTS2000084 Bittner print, s.r.o.
DOLIS GOEN, s.r.o.
Tlač informačných a reklamných materiálov pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
19.6.2020MAGTS2000085 DOLIS GOEN, s.r.o.
Zmluva č. 121978349 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy17.6.2020  Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 65 nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpis
Vypracovanie Projektovej dokumentácie modernizácie riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – mestská časť Bratislava – Petržalka
16.6.2020 143 356.00ALFA 04 a.s.
Rámcová dohoda
Dodanie služby vrátane materiálu vo forme zabezpečenia značenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na inžinierskych objektoch.
16.6.2020MAGTS2000072 značenie.sk, s.r.o.
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitie16.6.2020MAGTS2000090  
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitie16.6.2020MAGTS2000089  
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitie16.6.2020MAGTS2000088  
Kúpna zmluva pre časť č. 2 č. MsP 19/00017
Kúpna zmluva pre časť č. 2 uzavretá medzi kupujúcom Hlavné mesto SR Bratislava a predávajúcim Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
Predmet zmluvy: záväzok kupujúceho predať a dodať motorové vozidlá podľa technickej špecifikácie a vo výbave uvedené v prílohe č. 1 a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu uvedenú v prílohe č. 2. Spolu s predmetom kúpy sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu poskytovať aj záručný autorizovaný servis predmetu kúpy.
Cena: je stanovená ako výsledok postupu verejného obstarávania realizovaného kupujúcim, je uvedená v prílohe č. 2 zmluvy.
Dátum zverejnenia: 16.06.2020
    
Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000003 uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Účastník 1
Biotron Labs s.r.o., Albina Brunovského 6, 841 05 Bratislava
Účastník 2
TransData s.r.o., M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina
15.6.2020MAGBO2000003 Biotron Labs s.r.o., TransData s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MGTS2000057 zo dňa 28.04.2020 pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála, projektová dokumentácia“15.6.2020MAGTS2000092 DOPRAVOPROJEK T, a.s.
Zmluva č. MAGTS2000077 o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitie12.6.2020MAGTS2000077  
Rámcová dohoda na výkon stavebno- technického dozoru investora počas realizácie stavieb
Výkon stavebno technického dozoru v procese zhotovovania stavby, dodržanie zmluvných dokumentov, projektovej dokumentácie, požiadaviek verejnej správy, technických noriem a pod.
11.6.2020MAGTS2000066 IBR Consulting SK s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1452 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 59  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.