Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1379 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 56  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Rámcová dohoda – služby architekta a projektanta
Rámcová dohoda – služby architekta a projektanta
31.3.2020MAGTS 200002032 400.00KATEdesign – ateliér záhradnej architektúry, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS190011530.3.2020MAGTS20000250.00SGS Czech Republic, s.r.o.
Zmluva o dielo a Zmluva o budúcej zmluve č. MAGBO2000008 uzatvorené v zmysle ust. § 536 a nasl. a ust. § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník27.3.2020MAGBO2000008 GOSPACE Tech s.r.o.
Zmluva o predaji motorových palív v prípade vyhlásenia hospodárskej mobilizácie25.3.2020MAGTS 20000340.00SLOVNAFT, a.s
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí energetického poradenstva zo dňa 25.10.201825.3.2020 0.00Enviromentálna energetická agentúra, n.o.
Zmluva o poskytovaní služieb24.3.2020MAGTS20002483 890.80TooNet s. r. o.
Kúpna zmluvu č. MAGTS200002620.3.2020MAGTS200002691 200.00Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Rámcová dohoda pre časť zákazky č. 519.3.2020 120 893.52DANUBIASERVICE, a.s.
Čiastková kúpna zmluva č. 1817.3.2020MAGTS200001747 520.00AUTOCONT s.r.o.
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb ONI, MsP/20/00018
Dodatok č. 5 uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom NAM Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica. Predmetom zmluvy je namontovanie monitorovacieho zariadenia do vozidla Peugeot Fifter, v.č. motora: VR3ECYHYCKJ867431.
Cena predmetu zmluvy je 199,-€ mesačne bez DPH. Zverejnené dňa 13.3.2020.
    
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb
Dodatok, ktorým sa upravuje trvanie zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 04. marca 2019
13.3.2020  White & Case, s. r. o.
Kúpna zmluva č. Z20204196_Z10.3.2020MAGTS200001830 000.00Fast Web s.r.o.
Zmluva o prístupe do užívateľského prostredia softvéru a poskytovaní súvisiacich služieb so spoločnosťou RecruitMen s. r. o. a Oznámenie o zmene obchodného mena a sídla spoločnosti, ktorá sa mení na Nalgoo s. r. o..
Obstaranie systému pre zabezpečenie HR procesov, ktorý by spravoval náborové stratégie, vyhľadával vhodných kandidátov, automatizoval procesy inzerovania, vyhľadával a evidoval kandidátov. Cieľom oddelenia ľudských zdrojov je zefektívniť proces výberových konaní, odstrániť papierovú záťaž úradu a zjednodušiť možnosti prihlásenia zaujímavých kandidátov. Proces výberového konania je potrebné zjednodušiť od možnosti prijímania žiadostí, spravovania profilov jednotlivých kandidátov až po oznámenia o výsledkoch výberových konaní. Zároveň má ponúknuť prehľadnosť a štatistické údaje o jednotlivých činnostiach výberového procesu.
6.3.2020MAGTS 2000012 RecruitMen s. r. o., od 25.2.2020 Nalgoo s. r. o.
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy MsP/20/00008
Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená medzi Objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Mestom Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra. Predmetom zmluvy je poskytnutie odbornej prípravy pre príslušníkov MsP Bratislava. Cena predmetu zmluvy je 8.820,-€ s DPH. Zverejnené 3.3.2020.
 MsP/20/00008 Mesto Nitra
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia“3.3.2020nefp000021767 850.00Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Mandátna zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti stavebníctva a cestného správneho orgánu č. MAGTS1900205
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti stavebníctva a cestného správneho poriadku.
24.2.2020MAGTS1900205 JUDr. Anna Polonyová
Dodatok č.6 k zmluve o dielo
Predmetom Dodatku 6 je projektová dokumentácia dodatku stavebného zámeru v zmysle ust. § 11a ods. 2 zákona (DSZ), ktorej obsahom bude riešenie predmetu zmeny technického riešenia stavby ku ktorej došlo v priebehu spracovávania projektovej dokumentácie v stupni DSP, a porovnanie so stavebným zámerom so zdôvodnením nedodržania protokolu č. 9/2018.
24.2.2020MAGTS2000013103 050.00REMING CONSULT a.s.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava21.2.2020B-07/20190.00REMAS Servis, s. r. o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava21.2.2020B-08/20190.00Lidl Slovenská republika, v. o. s.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava21.2.2020B-01/20200.00MEROCO, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGTS 190000217.2.2020MAGTS 20000110.00Energy Centre Bratislava, s.r.o.
Dohoda o ukončení zmluvy B-12/2010
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. dohodou ukončila zmluvu č. B-12/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, zo dňa zo dňa 08.11.2010, uzatvorenú na dobu neurčitú,
podľa dnes už neplatného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.2.2020  ARGUSS, s.r.o.
Dohoda o ukončení zmluvy B-08/2007
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. dohodou ukončila zmluvu č. B-08/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, zo dňa zo dňa 12.09.2007, uzatvorenú na dobu neurčitú,
podľa dnes už neplatného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.2.2020  ARGUSS, s.r.o
Zmluva o výkone správy medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu Nám. hraničiarov 6/A, 6/B a správcom AG – EXPERT, s.r.o.
Zmluva o výkone správy pre bytový dom Nám. hraničiarov 6/A, 6/B v Bratislave
11.2.2020  AG – EXPERT, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-21/2018 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 29.10.2018
Dodatkom č. 1 si podnikateľ Eugen Linka rozšíril oprávnenie vykonávať zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov, podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o ďalšie druhy komunálnych odpadov .
10.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-21/2018 Eugen Linka

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1379 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 56  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.