Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1358 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 55  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dohoda o ukončení zmluvy B-12/2010
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. dohodou ukončila zmluvu č. B-12/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, zo dňa zo dňa 08.11.2010, uzatvorenú na dobu neurčitú,
podľa dnes už neplatného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.2.2020  ARGUSS, s.r.o.
Dohoda o ukončení zmluvy B-08/2007
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. dohodou ukončila zmluvu č. B-08/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, zo dňa zo dňa 12.09.2007, uzatvorenú na dobu neurčitú,
podľa dnes už neplatného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.2.2020  ARGUSS, s.r.o
Zmluva o výkone správy medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu Nám. hraničiarov 6/A, 6/B a správcom AG – EXPERT, s.r.o.
Zmluva o výkone správy pre bytový dom Nám. hraničiarov 6/A, 6/B v Bratislave
11.2.2020  AG – EXPERT, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-21/2018 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 29.10.2018
Dodatkom č. 1 si podnikateľ Eugen Linka rozšíril oprávnenie vykonávať zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov, podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o ďalšie druhy komunálnych odpadov .
10.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-21/2018 Eugen Linka
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
Spoločnosť získala zmluvou nové oprávnenie vykonávať na území hlavného mesta zber a prepravu vybraných zložiek komunálneho odpadu,
v súlade s § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.2.2020B-02/2020 ARGUSS, s. r. o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2000005
Kúpna zmluva "Zálohovací systém pre server magistrátu v dátovom centre"
7.2.2020MAGTS200000553 400.00Vision IT Solutions, a.s
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava6.2.2020B-02/20190.00KOBERA NAD, s. r. o.
Kúpna zmluva "Nákup výkonných pracovných staníc pre oddelenie GIS"
Kúpna zmluva "Nákup výkonných pracovných staníc pre oddelenie GIS"
4.2.2020MAGTS190020715 745.20LightStorm Services s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytovanie služieb – zabezpečenie zimnej údržby a schodnosti verejných chodníkoch, námestí a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníka v k.ú. Vrakuňa
3.2.2020MAGTS1900206 Mestská časť Vrakuňa
Rámcová kúpna dohoda
kancelárske automaty na kávu a nápoje
3.2.2020MAGTS190019016 666.00alab solutions s. r. o.
Dodatok č. 4 k Zmluve o splátkovom úvere č. 668/2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o splátkovom úvere č. 668/2011 zo dňa 08.06.2011 medzi Tatra banka, a.s. a AG - EXPERT, s.r.o. – správcom bytového domu Nám. hraničiarov 6/A, 6/B v Bratislave
3.2.2020  Tatra banka, a.s.
Zmluva o zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o zabezpečovaní odťahovej služby sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov za účelom úpravy práv a povinností pri realizovaní odťahovej služby.
31.1.2020   
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS1900059
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS1900059 – predmetom dodatku je zmena obdobia, počas ktorého budú vykonávané profylaktické prehliadky, záručné a pozáručné opravy klimatizačných a vykurovacích zariadení a Vzduchotechnických zariadení spolu s ich regulačnými elementmi v budovách patriacich magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy.
30.1.2020MAGTS1900200 Novoklim s.r.o.
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava – prístrešky MHD
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prístreškov MHD (Príloha č.1) podľa objednávky.
24.1.2020 210.36RECAR Bratislava a.s.
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby v Mestskej časti - Podunajské Biskupice podľa objednávky.
24.1.2020 109.94MČ Bratislava- Podunajské Biskupice
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby v Mestskej časti Bratislava - Jarovce podľa objednávky.
24.1.2020 49.39Mestská časť Bratislava- Jarovce
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby v Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves podľa objednávky.
24.1.2020 31.71MČ Bratislava- Devínska Nová Ves
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby v Mestskej časti Bratislava - Čunovo podľa objednávky.
24.1.2020 7.03Mestská časť Bratislava- Čunovo
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby pri River Parku podľa objednávky.
24.1.2020 31.56Bratislavské nábrežie, a. s.
Mandátna zmluva (o poskytovaní právnych služieb)
Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou v súvislosti s meniarňou Dolné Krčace.

Dátum zverejnenia: 17.01.2020
17.1.2020  TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
Zmluva o úvere č. 5166898802 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Správca, s.r.o. – správcom bytového domu Krásnohorská 20 v Bratislave15.1.20205166898802 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská pošta, a. s. - Dodatok č. 4
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí služby Letáky zo dňa 14.3.2011
9.1.2020MAGTS1900186 Slovenská pošta, a. s.
Kúpna zmluva
Smaltované bombírované uličné tabule
9.1.2020MAGTS190020127 000.00SMALT K.A.M., s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb NSG/003/2011
Uzatvorený medzi užívateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom NAM Slovakia, Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica. Predmetom dodatku je aktualizácia druhov služieb NSG a rozšírenie cenníka služieb podľa príloh. Cena predmetu dodatku je 8,38 €/mesiac s DPH. Zverejnené dňa 8.1.2020.
 MsP/19/00054 NAM Slovakia s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služby
Zimná údržba verejných chodníkov, námestí a zastávok
30.12.2019MAGST1900199 Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1358 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 55  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.