Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1524 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 61  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o dielo28.10.2020MAGTS200017364 087.00mmcité2 s.r.o.
MsP/20/00033 Kúpna zmluva č. Z202026655_Z
Kúpna zmluva na propagačný materiál s potlačou MsP
28.10.2020MsP/20/000332 897.00Hauerland spol. s r.o.
MsP/20/00032 - Rámcová dohoda č. Z202026625_Z
Rámcová dohoda na výstrojné súčiastky pre príslušníkov MsP
28.10.2020MsP/20/0003218 238.80SABRINA MODELLE s.r.o.
Zmluva o dielo26.10.2020  M.O.Z. Consult s.r.o
Zmluva o spolupráci so spoločnosťou PosAm, spol. s.r.o.26.10.2020MAGBO2000054 PosAm, spol. s.r.o.
MsP/20/00029 - Kúpna zmluva
Kúpna zmluva na Kovové šatňové skrine, lavice a stojanové vešiaky
26.10.2020MsP/20/000292 460.96NABIMEX, s.r.o.
Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi a opätovným otvorením súťaže č. MAGTS2000175 – Komplexné geodetické služby
Predmetom dohody je určenie podmienok, práv a povinností zmluvných strán, ktoré sa budú aplikovať na čiastkové zmluvy o dielo.
Zhotoviteľ č. 1: GEOsys s.r.o. Ulica, číslo: Rezedová 25/B Mesto: 821 01 Bratislava IČO: 35 849 894
Zhotoviteľ č. 2: GEOKOD, s.r.o. Ulica, číslo: Žitná 21 Mesto: 831 06 Bratislava – MČ Rača IČO: 35 715 456
Zhotoviteľ č. 3: SIGEO spol. s.r.o. Ulica, číslo: Hubeného 2491/7 Mesto: 831 53 Bratislava – MČ Rača IČO: 31 346 171
Zhotoviteľ č. 4: GEODETICA, s.r.o. Ulica, číslo: Floriánska 19 Mesto: 040 01 Košice IČO: 36 572 161
20.10.2020MAGTS2000175361 142.50 
Kúpna zmluva č. MAGTS2000171
Kancelárske otočné stoličky
20.10.2020MAGTS20001715 680.08NABIMEX, s.r.o.
Mandátna zmluva19.10.2020MAGTS2000182 TaylorWessing e/n/w/c/ advokáti s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202024981_Z
Nákup licencií platformy Microsoft Office 365
14.10.2020MsP/20/0003115 576.00XEVOS Solutions s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
licenčná, bezodplatná zmluva
7.10.2020B-03/20200.00EKOway s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
licenčná, bezodplatná zmluva
7.10.2020B-04/20200.00PURA spol. s r.o.
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy
Vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov MsP v Školiacom a výcvikovom stredisku MsP v Nitre
7.10.2020MsP/20/000305 880.00Mesto Nitra
Dodatok č. k zmluve o poskytovaní služieb systému ONI
Dodatok č. k zmluve o poskytovaní služieb systému ONI:Číslo zmluvy o poskytovaní služieb: ONI/1/2011/oz502 (N02144/15055) 1 - 36 str.

GPS + príslušesntvo na komunálnu techniku pre RKP - Bazova 8
6.10.2020MAGTS20001166 471.22NAM Slovakia s.r.o.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1105/2020 medzi Tatra banka, a.s. a H-PROBYT, spol. s r.o. – správca bytového domu Panenská 1 v Bratislave
Sekcia správy nehnuteľností
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
2.10.2020  Tatra banka, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb1.10.2020MAGTS2000160117 331.20Best in Parking – Slovakia s.r.o.
MsP/19/00056 - Zmluva o umiestnení bezpečnostnej kamery
MsP/19/00056 - Zmluva o umiestnení bezpečnostnej kamery na nehnuteľnosti vo vlastníctve poskytovateľa za účelom kontroly dodržiavania bezpečnosti a kontroly verejného poriadku za úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu
29.9.2020MsP/19/00056 LENSSON s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2000166
ochranné jednorazové nitrilové rukavice
29.9.2020MAGTS20001661 434.00PHARMOS, a.s.
Kúpna zmluva č. MAGTS2000167
Ochranné jednorázové latexové rukavice
25.9.2020MAGTS200016718 396.00STATUS S, s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2000168
Ochranné jednorázové rúška
25.9.2020MAGTS20001686 000.00KORAKO plus, s. r. o.
Zmluva o dielo so spoločnosťou Mobility & Big Data s.r.o.23.9.2020MAGBO2000044 Mobility & Big Data, s.r.o.
Dodatok č.7 k zmluve o dielo
Dodatok č.7 k zmluve o dielo
Názov oddelenia: Oddelenie stratégie a projektov
Zodpovedná osoba: Mgr. Anna Tfirstová
22.9.2020MAGTS200015119 776.00REMING CONSULT a.s.
Rámcová dohoda17.9.2020MAG41517972 000.00PROKOS s.r.o a iProdos s.r.o.
Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.
Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie veľkokapacitných kontajnerov na podujatie NAŠE MESTO 2020
17.9.2020MAGTS2000165 Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.
Zmluva o poskytovaní služieb_WIFI11.9.2020  O2 Business Services, a. s

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1524 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 61  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.