Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1696 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 68  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 2/2020 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 229/01/2016
Dodatok č. 2/2020 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 229/01/2016 v objekte Ulica Ondreja Štefanka 5
8.4.2021MAGTS1600160  
Kúpna zmluva - MsP/21/00016
Kupujúci od spoločnosti SELVIT, spol. s r.o. kupuje automatický defibrilátor AED ZOLL Plus pre príslušníkov MsP na záchranu ľudských životov počas výkonu služby
6.4.2021MsP/21/000161 198.80SELVIT, spol. s r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
právne zastupovanie a právna pomoc v sporoch, bližšie špecifikovaných v zmluve
6.4.2021MAGTS210004430 000.00IURIS SL s. r. o., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Dodatok č. 1 k ZoD č. MsP/20/000466.4.2021MsP/21/00018 HN Systems, s.r.o.
Rámcová dohoda č. Z20214960_Z - MsP/21/00017
Objednávateľ uzatvoril so spoločnosťou CEAN TONERY, s.r.o. rámcovú dohodu na dodávku originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov
6.4.2021MsP/21/0001720 499.00CLEAN TONERY, s.r.o.
Zmluva o výkone správy č. 201807
Zmluva o výkone správy č. 201807 medzi Vlastníkmi bytov a NP domu Nám. Martina Benku 1-16, Záhradnícka 19, Krížna 18 a správcom MADJAN, s.r.o.
1.4.2021  MADJAN, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb MAGTS2100053
Dodávateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečiť dostupnosť serverovej infraštruktúry a to predĺžením podpory HW a SW sieťových komponentov výrobcom prípadne servisným certifikovaným partnerom na obdobie 12 mesiacov s dostupnosťou odborných služieb v rozsahu 24 človeko-dní, pričom požadovaná je podpora pre sieťové zariadenia na platformách Palo Alto Networks, Fortinet a Extreme Networks
30.3.2021MAGTS210005375 513.00TooNet, s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve č. MAGTS2000084 so spoločnosťou Bittner print, s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve č. MAGTS2000084 so spoločnosťou Bittner print, s.r.o., kde predmetom zmluvy je tlač reklamných, prezentačných materiálov a vizuálov na reklamné nosiče na účely propagácie mesta.
29.3.2021MAGTS2100052  
Zmluva o dielo so spoločnosťou Sensoneo
Zmluva o dielo so spoločnosťou Sensoneo na pilotný projekt monitoringu naplnenosti odpadkových košov. Sensoneo v rámci spolupráce bezodplatne poskytne hlavnému mestu 10ks senzorov na dobu 6 mesiacov na otestovanie technológie.
29.3.2021MAGBO21000300.00Sensoneo j.s.a
Kúpna zmluva č. MAGTS2100046
Výzva č. 27 - Respirátor FFP2 bez výdychového
ventilu
25.3.2021MAGTS210004613 500.00KORAKO plus, s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100032
Výzva č. 28 - Ochranné plášte
23.3.2021MAGTS21000327 068.00STATUS S, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení
22.3.2021MAGTS21000500.00Z +M servis, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20214367_Z
Obstaranie licencií platformy Microsoft Office 365 v počte 900 ks na dobu 12 mesiacov
22.3.2021MAGTS2100048195 300.00eSOLUTIONS s.r.o.
Rámcová dohoda s Kiuub s.r.o
Účelom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri plnení technického ,produktového poradenstva a frontend developmentu pri transformácií digitálnych služieb mesta Bratislava, ktorá je založená na očakávaniach obyvateliek a obyvateľov, ich digitálnej gramotnosti a tematických oblastiach záujmu. - Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania finančnej alokácie vo výške 69 000 € bez DPH.
18.3.2021MAGTS 210003869 000.00Kiuub s.r.o.
Zmluva B-01/2021 na zber a prepravu komunálnych odpadov na území hl. m. SR Bratislavy
Zmluva uzatvorená podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z.
18.3.2021B-01/2021 Trhoviská Ružinov, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Účelom tejto zmluvy je poskytovanie služieb a to konkrétne služby kosenia, jarného a jesenného hrabania a čistenia verejnej zelene na pozemkoch definovaných v Prílohe č.2 , počas kalendárneho roka 2021 a 2022
12.3.2021MAGTS 210001772 525.08Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Kúpna zmluva č. MAGTS2100033
Výzva č. 24 – Ochranné jednorazové latexové
rukavice
11.3.2021MAGTS210003316 800.00K&M MEDIA s.r.o.
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Osvetlenie
Príloha č. 3 k Rámcovej dohode - Zmluva o združenej dodávke elektriny - Osvetlenie
11.3.2021  Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Hlavné Mesto
Príloha č. 3 k Rámcovej dohode - Zmluva o združenej dodávke elektriny - Hlavné mesto
11.3.2021  Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Kúpna zmluva č. MAGTS2100035
Výzva č. 26 - Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu
9.3.2021MAGTS210003513 600.00KORAKO plus, s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100034
Výzva č. 25 - Respirátor FFP2 bez výdychového
ventilu
9.3.2021MAGTS21000346 250.00JAMEL FASHION s.r.o.
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb systému ONI8.3.2021MAGTS 21000271 407.84NAM Slovakia s.r.o.
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb systému ONI8.3.2021MAGTS 21000261 915.30NAM Slovakia s.r.o.
Rámcová zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb5.3.2021   
Zmluva o úvere č. 5177543249
Zmluva o úvere č. 5177543249 medzi Slovenská sporiteľňa, a. s. a Contesta, s. r. o. - správca bytového domu Čsl. parašutistov 3-9
5.3.2021 400 000.00Slovenská sporiteľňa, a. s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1696 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Tovary a služby

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.