Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1851 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 75  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb zo dňa 13.02.2021
nové súdne spory
17.9.2021MAGTS2100199  
Kúpna zmluva č. MAGTS2100219
Kúpna zmluva na nákup IT techniky
16.9.2021MAGTS21002198 592.00IRDistribution, a.s.
Rámcová dohoda MAGTS21000215
Rámcová dohoda o poskytovaní školení počítačových zručností
14.9.2021MAGTS2100021542 000.00GOPAS SR, a.s.
Kúpna zmluva č.MAGTS2100212
Výzva č. 18 - Interiérové vybavenie a stoličky
14.9.2021MAGTS210021211 077.20FALCO SLOVAKIA s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100211
Výzva č. 17 - Stoly, skrinky a kontajnery
14.9.2021MAGTS210021116 992.00BEGA, s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100218
Zmluva na nákup IT techniky
13.9.2021MAGTS21002189 967.68PERFORMANCE, s.r.o.
Licenčná zmluva č. MAGBO2100083
Licenčná zmluva - Lomtec
bezodplatná zmluva
10.9.2021MAGBO21000830.00Lomtec.com a.s.
Zmluva o dielo č. MAGSP21000479.9.2021MAGSP210004737 406.17Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 013/05/Sch
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 013/05/Sch na údržbu a servis výťahov v objekte Röntgenova 24 (Záporožská 5)
8.9.2021MAGSR00110 Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
Rámcová dohoda č. MAGTS2100185 - Vypracovanie statických posudkov
Rámcová dohoda s 3 subjektami ohľadne vypracovania statických posudkov pre hlavné mesto
8.9.2021MAGTS210018563 840.00 
Zmluva o úvere č. 5182824088
Zmluva o úvere č. 5182824088 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a Bytkomfort - BA, a.s. - správcom bytového domu Záhradnícka 35-37, Karadžičova 47
7.9.2021 150 000.00Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o poskytnutí elektronických a servisných služieb
Zmluva o poskytnutí služby výkonu kontroly oprávnenosti parkovania na území mesta Bratislava.
2.9.2021MAGTSOP/RIPP7/20216 000.00PosAm, a.s.
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
2.9.2021MAGTS2100213 Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služby nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní služieb veterinárnej asanácie na území Bratislavy
2.9.2021MAGTS2100184420 000.00Sloboda zvierat, občianske združenie
Kúpna zmluva č. MAGTS2100198
Kovové regály do archívnych priestorov
31.8.2021MAGTS210019878 434.40FALCO SLOVAKIA s.r.o.
Zmluva o úvere č. 5182674315
Zmluva o úvere č. 5182674315 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a AVION SPRÁVA, s.r.o. - správcom bytového domu Záhradnícka 7-9
31.8.2021 217 000.00Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Hlavné mesto na základe § 81 ods. 7 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) umožňuje organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
Bezodplatná zmluva
30.8.2021MAGBO21000760.00NATUR-PACK, a.s.
Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení systému zduženého nakladania s odpadmi z obalov
Účastníci Dohody sa dohodli na ukončení platnosti Zmluvy v súlade s článkom X ods. 2 písm. a) Zmluvy a jej zrušení ku dňu nadobudnutia účinnosti novej zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov medzi účastníkmi Dohody, ktorá nahradí Zmluvu
Bezodplatná zmluva
30.8.2021MAGBO21000810.00NATUR-PACK, a.s.
Rámcová zmluva
Rámcová zmluva na poskytovanie bezpečnostných služieb na objektoch a priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
30.8.2021MAGTS2100209305 400.00ARES SECURITY s.r.o.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovanet
26.8.2021MAGTS2100204 Slovanet, a.s
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20214367_Z
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - nákup licencií
25.8.2021MAG 4216564/2021  
Kúpna zmluva - stroj na odburiňovanie a odstraňovanie žuvačiek
Stroj na odburiňovanie a odstraňovanie žuvačiek
25.8.2021MAGTS210020024 994.95RIZNER s.r.o
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Dodatok sa uzatvára z dôvodu zmeny miesta zberu a zmeny v evidenčných povinnostiach oprávnenej osoby a zmeny niektorých povinností súvisiacich s novelou zákona č. 79/2015 Z. z. a vykonávacích predpisov a tiež VZN č. 6/2020.
23.8.2021   
Rámcová kúpna zmluva nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb
Rámcová kúpna zmluva nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb
20.8.2021MAGTS21001885 199 440.40UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rámcová kúpna zmluva nákup komunálnej techniky 1 - 13 ks podvozkov a 55 ks nadstavieb
Nákup komunálnej techniky 1 - 13 ks podvozkov a 55 ks nadstavieb
19.8.2021MAGTS21001873 394 764.60UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1851 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 75  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Tovary a služby

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.