Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 190 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 8  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
21.9.2021Dodatok č. 1 MAGSP2100033 k Zmluve o dielo na dodanie, výsadbu a následnú údržbu zelene na Trnavskom mýte po dobu 5 rokov č. MAGSP2100018
Od okamihu podpísania Zmluvy boli identifikované nové skutočnosti, s ktorými sa pri uzatváraní Zmluvy nepočítalo, pričom tieto skutočnosti nemajú za následok zvýšenie odmeny za Dielo pre Zhotoviteľa. Z uvedeného dôvodu sa Zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutého znenia Zmluvy.
Cena: - 10596,60.- €
Dodávateľ: zares, spol. s r.o., so sídlom Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 21.09.2021
Dátum účinnosti: 22.09.2021
Dátum platnosti: 31.12.2025
Sekcia životného prostredia a mestskej zelene
20.9.2021Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 19.12.2020, cyklochodník Ružinovská ulica
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 19.12.2020 za účelom "Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislava časť 1 " Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100031
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 20.09.2021
Dátum účinnosti: 21.09.2021
Referát cyklodopravy
31.8.2021Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná
Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná, obsahujúca obnovu pôvodných mlatových povrchov, rekonštrukcia verejného osvetlenia, výsadbe zelene, nový mobiliár, závlahový systém a detské ihrisko.
Cena: 241189,20€ s DPH
Dodávateľ: DRYADA garden, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 379
Číslo zmluvy: MAGSP2100032
Dátum uzatvorenia: 25.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Dátum platnosti: 31.12.2021
Sekcia životného prostredia
24.8.2021Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov„Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu“
Zmluva o dielo - Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu, k.ú. Petržalka, stavebné práce.
Dodávateľ: MATEP, spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, IČO: 17 055 369
Cena vrátane opcie: 514 976,57€ s DPH eur
Dátum uzatvorenia: 18.8.2021
Dátum zverejnenia: 25.8.2021
Dátum účinnosti: 26.8.2021
29.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000026
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000026 "Rekonštrukcia a obnova objektu NKP Štefánikova 35 (CVČ), Bratislava - Staré Mesto"
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2000026
Dátum uzatvorenia: 29.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Sekcia správy nehnuteľností
1.7.2021Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. MAGSP2100003
Dodatok na práce navyše pri realizácií diela Parčík Krížna -Karadžičova
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100029
Dátum uzatvorenia: 01.01.2021
Dátum zverejnenia: 01.07.2021
Dátum účinnosti: 02.07.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
30.6.2021Rámcová dohoda
Pravidelná údržba a opravy mostov a iných inžinierskych objektov
Číslo zmluvy: MAGSP2100030
Dátum uzatvorenia: 29.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Dátum účinnosti: 01.07.2021
Oddelenie správy komunikácií
18.6.2021Dodatok č. 2 ku Zmluve o združení zo dňa 30.11.2021
Predĺženie termínu lehoty použitia poskytnutých finančných prostriedkov na relaizáciu : "Detské ihrisko Lamač - Malokarpatské námestie",MČ BA Lamač
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100071
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 18.06.2021
Dátum účinnosti: 19.06.2021
Sekcia výstavby
17.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 30/2020 zo dňa 18.12.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD na poskytnutie stavebných prác na stavbu "Úprava existujúcich priechodov pre chodcov ul. Vysoká a ul. Mickiewiczova" na Nového Objednávateľa (Postupníka)
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100023
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 17.06.2021
Dátum účinnosti: 18.06.2021
Sekcia výstavby
17.6.2021Dodatok č.1
Nahradenie Článku II Zmluvy novým znením
Číslo dodatku zmluvy: Dodatok č.1 MAGSP2100024
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 17.06.2021
Dátum účinnosti: 18.06.2021
Sekcia výstavby - Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
11.6.2021Zmluva o dielo
Kúpele Grössling, búracie práce doplnkových stavieb vo dvore na Kúpeľnej ulici
Zmluvná strana: BBAU s.r.o., Slnečná ulica 566, 930 36 Horná Potôň
Cena: 34 926,67 €

Dátum uzatvorenia: 8.6.2021
Dátum zverejnenia: 11.6.2021
Dátum účinnosti: 12.6.2021
9.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 27/2020 na stavbu „Sanácia a obnova komína v Kúpeľoch Grössling“
Dodatok na naviac práce - dvojnásobný transparentný vodu odpudzujúci náter na komín na stavbu „Sanácia a obnova komína v Kúpeľoch Grössling“.

Dátum uzatvorenia: 7.6.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021

Sekcia výstavby - Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
7.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 18/2019 zo dňa 29.11.2019
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD na poskytnutie stavebných prác na stavbu "Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata - Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6" na Nového Objednávateľa (Postupníka)

Dátum uzatvorenia: 4.6.2021
Dátum zverejnenia: 8.6.2021
Dátum účinnosti: 9.6.2021
1.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 27/2020 zo dňa 18.11.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD na poskytnutie stavebných prác na stavbu "Sanácia a obnova komína v Kúpeľoch Grossling" na Nového Objednávateľa (Postupníka)

Dátum uzatvorenia: 31.5.2021
Dátum zverejnenia: 1.6.2021
Dátum účinnosti: 2.6.2021
31.5.2021Dodatok k Zmluve o Dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.12.2020 za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“ časť 2 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Odborárska ulica, Bratislava II“
Dátum uzatvorenia 31.05.2021
Dátum zverejnenia 31.05.2021
Dátum účinnosti 01.06.2021
Sekcia dopravy, Referát cyklodopravy
31.5.2021Dodatok k Zmluve o Dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.12.2020 za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II“
Dátum uzatvorenia 31.05.2021
Dátum zverejnenia 31.05.2021
Dátum účinnosti 01.06.2021
Sekcia dopravy, Referát cyklodopravy
6.5.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 26/2020 zo dňa 12.11.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 26/2020 zo dňa 12.11.2020 na uskutočnenie stavebných prác na stavbu „Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia" v MČ Karlova Ves
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100020
Dátum uzatvorenia: 30.04.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Sekcia výstavby
28.4.2021Zmluva o dielo č. MAGSP2100019
Zmluva o dielo č. MAGSP2100019 - Rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte Sklenárova 5, Bratislava
Cena: 54959,24 Eur
Zmluvná strana: SETING Bratislava, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO 31397778
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 28.04.2021
Dátum účinnosti: 29.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
23.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2000035
Búracie práce v objekte kúpeľov Grössling - dodatočné práce
Číslo zmluvy: MAGSP2100017
Dátum uzatvorenia: 23.04.2021
Dátum zverejnenia: 23.04.2021
Dátum účinnosti: 24.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
15.4.2021Zmluva o dielo - Mestský Park v Karlovej Vsi - realizácia
Zmluva o dielo č. MAGSP2100016 - Mestský Park v Karlovej Vsi - realizácia stavby v zmysle projektovej dokumentácie.
Dielom podľa Zmluvy sú stavebné práce: „Mestský park v Karlovej Vsi“, katastrálne územie Bratislava – Karlova Ves. Stavebné práce zahŕňajú vybudovanie mestského parku vrátane spevnených a dopadových plôch, výsadby novej zelene a biokoridoru, zhotovenie areálového vodovodu vrátane vodovodnej prípojky a osadenie pitnej fontánky, dodávka a montáž detského ihriska, športovísk a verejného osvetlenia.
Cena: 333 905,69 EUR s DPH
Zmluvná strana: TravnikServis s.r.o., Školská 268, 90041 Rovinka, IČO: 46769293
Dátum uzatvorenia: 13.04.2021
Dátum zverejnenia: 15.04.2021
Dátum účinnosti: 16.04.2021
Dátum platnosti: 30.06.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
14.4.2021Zmluva o dielo na dodanie, výsadbu a následnú údržbu zelene na Trnavskom mýte po dobu 5 rokov
Pre účely tejto Zmluvy sa dielom rozumie dodanie, výsadba a následná údržba zelene na Trnavskom mýte po dobu 5 rokov , katastrálne územie Bratislava – Nové Mesto.
Číslo zmluvy: MAGSP2100018
Cena: 141 049,20 €
Zmluvná strana: zares, spol. s r.o., so sídlom Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava, IČO: 35778806
Dátum uzatvorenia: 12.04.2021
Dátum zverejnenia: 14.04.2021
Dátum účinnosti: 15.04.2021
Dátum platnosti: 15.04.2026
Sekcia životného prostredia
8.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP 2100003
Predmetom dodatku k zmluve je oprava nekorektne uvedeného údaju v jej článku 2. ods. 2.1., ktorý vznikol matematickou chybou pri počítaní.
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2100010
Dátum uzatvorenia: 07.04.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia životného prostredia
5.3.2021Zmluva o Dielo
Zmluva o dielo, rekonštrukcia združených chodníkov a cyklochodníkov – Ružinovská ulica Bratislava II

Dátum uzatvorenia 19.12.2020
Dátum zverejnenia 05.03.2021
Dátum účinnosti 06.03.2021
5.3.2021Zmluva o Dielo
Zmluva o dielo, rekonštrukcia združených chodníkov a cyklochodníkov – Odborárska ulica Bratislava III

Dátum uzatvorenia 19.12.2020
Dátum zverejnenia 05.03.2021
Dátum účinnosti 06.03.2021
18.2.2021Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
Počas realizácie diela sa vyskytli problémy časového charakteru, ktoré majú za následok potrebu opätovného vydania stanovísk niektorých správcov inžinierskych sietí, nakoľko platnosť ich pôvodných stanovísk skončila z dôvodu predĺženia lehoty na vydanie územného rozhodnutia kvôli odvolaciemu konaniu voči rozhodnutiu na výrub drevín. Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutej ceny za dielo, ktorou sa mení hodnota zmluvy (celková cena) o 3,8 % z celkovej hodnoty pôvodnej zmluvy s DPH a súvisí so zvýšenými nákladmi súvisiacimi s vydaním opätovných stanovísk niektorých správcov inžinierskych sietí.
Predmetom zmluvy je zhotovenie projektovej dokumentácie „Zberný dvor v MČ Bratislava – Dúbravka“, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2520/1 k. ú. Dúbravka s rozlohou cca 2 300 m2 na územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
Dátum uzatvorenia: 18.2.2021
Dátum zverejnenia: 18.2.2021
Oddelenie životného prostredia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 190 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 8  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.