Zámery 2019 - archív dokumentov

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
20.2.2019Zámery na nájom a predaj nehnuteľností - MsZ 7.3.2019
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer na predaj pozemkov a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy - materiály budú predložené na rokovanie MsZ dňa 7.3.2019

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.2.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zámery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.