Zmluvy a dohody

 
 
 


 
ZmenenéNázov a anotácia
23.8.2021Memorandum o spolupráci pri realizácii zámeru využitia objektu bývalého Kina Zora na kultúrno-komunitné účely
Predmetom Memoranda je úprava podmienok spolupráce medzi Nadáciou a BKIS pri realizovaní
projektu Kino Zora
Dátum uzatvorenia: 09.07.2021
Dátum zverejnenia: 23.08.2021
8.6.2021Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Predmetom zmluvy je poskytnutie audítorských služieb medzi dodávateľom JURA audit, s.r.o. audítorskou spoločnosťou a odberateľom Nadácia mesta Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 20.5.2021
Dátum zverejnenia: 08.6.2021
6.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2100024 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie – transferu pre Nadáciu mesta Bratislavy v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, na základe písomnej žiadosti Nadácie mesta Bratislava o poskytnutie dotácie
Dátum uzatvorenia zmluvy : 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
24.11.2020ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. MAGBO2000004 pri zabezpečení činnosti a fungovania Nadácie mesta Bratislavy
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Nadácia mesta Bratislavy

Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a fungovania Nadácie prostredníctvom Magistrátu Hlavného mesta a jeho zamestnancov.

Dátum uzatvorenia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 06.03.2020
21.9.2020Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2000014 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie – transferu pre Nadáciu mesta Bratislavy v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. z rozpočtu hlavného mesta na základe písomnej žiadosti.
Dátum uzatvorenia zmluvy : 12.05.2020
Dátum zverejnenia: 12.05.2020
21.9.2020Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb
Predmetom zmluvy je prevádzkovanie webhostingových služieb č. MAGTS2000086 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Občianskym združením WellGiving

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 6.8.2020
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Nadácia mesta Bratislavy > Zmluvy a dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.