Stanoviská 2021

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 304 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 13  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
20.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 52835/21
20.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57650/21 [PDF, 215 kB]
Žiadateľ: WISDOM Investments a.s.
Grösslingová 17, 811 09 Bratislava
Obsah podania : RODINNÝ DOM - A3, Pri Vápenickom potoku
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 03. 09. 2021
Zverejnené dňa: 20. 09. 2021
20.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54630/21 [PDF, 203 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : „Rodinný dom – novostavba, Ulica 8. mája
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 16. 08. 2021
Zverejnené dňa: 20. 09. 2021
20.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55419/21 [PDF, 255 kB]
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a.s.,
Útvar investícií, projekcia – západ
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania : „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, Komárovská, ÚO02729
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 24. 08. 2021
Zverejnené dňa: 20. 09. 2021
20.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51751/21 [PDF, 153 kB]
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Čunovo
Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava
Obsah podania : Verejné osvetlenie – Schengenská ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Čunovo
Vydané dňa: 08. 09. 2021
Zverejnené dňa: 20. 09. 2021
14.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58191/21 [PDF, 165 kB]
Žiadateľ: PATÁK, s.r.o.
Viliama Paulínyho Tótha 30, 905 01 Senica
Obsah podania : líniová stavba, Prídavková, Tešedíková ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 18. 08. 2021
Zverejnené dňa: 14. 09. 2021
14.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56541/21 [PDF, 267 kB]
Žiadateľ: Mgr. Jana Modrovičová, Krížna 37
900 42 Dunajská Lužná
Obsah podania : Zariadenie staveniska – prestavba 6 ks lodných kontajnerov, Vajnorská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 11. 08. 2021
Zverejnené dňa: 14. 09. 2021
10.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53977/21 [PDF, 233 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Rodinný dom, Smaragdová ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 23. 08. 2021
Zverejnené dňa: 10. 09. 2021
10.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56327/21 [PDF, 232 kB]
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a.s.,
Útvar investícií, projekcia – západ
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania : Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, Nákovná
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 18. 08. 2021
Zverejnené dňa: 10. 09. 2021
10.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55110/21 [PDF, 274 kB]
Žiadateľ: Homeresidence s.r.o., Haanova 12
851 04 Bratislava
Obsah podania : Novostavba rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami, Hydinárska - Vinohradnícka ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 20. 08. 2021
Zverejnené dňa: 10. 09. 2021
10.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57926/21 [PDF, 274 kB]
Žiadateľ: Homeresidence s.r.o., Haanova 12
851 04 Bratislava
Obsah podania : Novostavba rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami, Hydinárska - Vinohradnícka ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 26. 08. 2021
Zverejnené dňa: 10. 09. 2021
7.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53979/21 [PDF, 279 kB]
Žiadateľ: SURFACE s.r.o.
JUDr. Mgr. Michaela Blanárová
Vajnorská 98/H, 831 04 Bratislava
Obsah podania : Bytový dom ŠTEDRÁ
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 18. 08. 2021
Zverejnené dňa: 07. 09. 2021
7.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41971/21 [PDF, 231 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Horné Židiny – novostavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 17. 08. 2021
Zverejnené dňa: 07. 09. 2021
7.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58192/21 [PDF, 249 kB]
Žiadateľ: PATÁK, s.r.o., V.P. Tótha 30
905 01 Senica
Obsah podania : BA G1 Karlova Ves, Líščie údolie, TS0204, novostavba transformačnej stanice
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 17. 08. 2021
Zverejnené dňa: 07. 09. 2021
7.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56441/21 [PDF, 163 kB]
Žiadateľ: SPP distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
Obsah podania : Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Lamačská cesta, 1.SC
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 11. 08. 2021
Zverejnené dňa: 07. 09. 2021
7.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45374/21 [PDF, 197 kB]
Žiadateľ: EVING real, s.r.o,
Devínska cesta 777/2, 900 31 Stupava
Obsah podania : Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava Rusovce, Križovatka „C“ na ceste I/2
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce
Vydané dňa: 02. 08. 2021
Zverejnené dňa: 07. 09. 2021
30.8.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53719/21 [PDF, 252 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Záhradný dom Majerská
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 21. 07. 2021
Zverejnené dňa: 30. 08. 2021
26.8.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57940/21 [PDF, 182 kB]
Žiadateľ: SUPTel s.r.o.
Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava
Obsah podania : Optické pripojenie BA Hollého
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 17. 08. 2021
Zverejnené dňa: 26. 08. 2021
26.8.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45515/21 [PDF, 244 kB]
Žiadateľ: Press Burg Consulting s.r.o.
Hrobákova 1
851 02 Bratislava
Obsah podania : Polyfunkčný dom Mikulášska 3, 5 Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 09. 08. 2021
Zverejnené dňa: 26. 08. 2021
26.8.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 38584/21 [PDF, 296 kB]
Žiadateľ: EVING real, s.r.o
Kominárska 5, 831 04 Bratislava
Obsah podania : Rezidencia Dúbravka - Hanulova
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 17. 08. 2021
Zverejnené dňa: 26. 08. 2021
26.8.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45273/21 [PDF, 261 kB]
Žiadateľ: KONSTRUKT PLUS, s.r.o.
Halašova 10
831 03 Bratislava
Obsah podania : Administratívna budova, Bulharská 139
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 27. 07. 2021
Zverejnené dňa: 26. 08. 2021
26.8.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53669/21 [PDF, 222 kB]
Žiadateľ: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Sekcia výstavby
Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192
814 99 Bratislava
Obsah podania : Chodníky vo vnútrobloku Pavlovova
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 23. 07. 2021
Zverejnené dňa: 26. 08. 2021
26.8.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51146/21 [PDF, 329 kB]
Žiadateľ: MADING s.r.o., Drieňová 1
821 01 Bratislava
Obsah podania : Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 2
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 09. 08. 2021
Zverejnené dňa: 26. 08. 2021
26.8.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51151/21 [PDF, 346 kB]
Žiadateľ: MADING s.r.o., Drieňová 1
821 01 Bratislava
Obsah podania : Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 3
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 09. 08. 2021
Zverejnené dňa: 26. 08. 2021
20.8.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 52233/2021 [PDF, 171 kB]
Žiadateľ: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Sekcia výstavby
oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Obsah podania : Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici 35, 821 08 Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 14. 07. 2021
Zverejnené dňa: 20. 08. 2021

Zobrazených je 25 z celkového počtu 304 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 13  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 4.1.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2021

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.