Stanoviská 2021

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 313 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 13  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
24.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 59031/21 [PDF, 228 kB]
Žiadateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Obsah podania : sanácia tranzitného vodovodu z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj DN1400
Lokalita: MČ Bratislava – Vrakuňa
Vydané dňa: 03. 09. 2021
Zverejnené dňa: 24. 09. 2021
24.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57155/21 [PDF, 227 kB]
Žiadateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Obsah podania : líniová stavba, lokalita medzi ul. Odeská (k.ú. Podunajské Biskupice) – ul. Ráztočná (k.ú. Vrakuňa)
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 24. 08. 2021
Zverejnené dňa: 24. 09. 2021
24.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57308/21 [PDF, 277 kB]
Žiadateľ: Juraj Hapl – RK Hapl
Kutuzovova 6,831 03 Bratislava
Obsah podania : Polyfunkčný objekt Domové role
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 30. 08. 2021
Zverejnené dňa: 24. 09. 2021
24.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58292/21 [PDF, 288 kB]
Žiadateľ: I.P.B partner – združenie podnikateľov
Orenburská ul. č. 12700/17A
821 06 Bratislava
Obsah podania : RODINNÝ DOM, lokalita Hydinárska - Vinohradnícka ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 08. 09. 2021
Zverejnené dňa: 24. 09. 2021
24.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58972/21 [PDF, 175 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Na Koziarke – rekreačná chata
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 18. 08. 2021
Zverejnené dňa: 24. 09. 2021
24.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50821/21 [PDF, 199 kB]
Žiadateľ: PRESS & BURG Consulting s.r.o.
Hrobákova 1, 851 02 Bratislava
Obsah podania : Bellova ulica – rodinný dom s 2-mi bytovými jednotkami
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 02. 09. 2021
Zverejnené dňa: 24. 09. 2021
24.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57475/21 [PDF, 191 kB]
Žiadateľ: elkatel s.r.o., Račianska č. 96
831 02 Bratislava
Obsah podania : „FTTH BA KBV Trnavská cesta 50
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 20. 08. 2021
Zverejnené dňa: 24. 09. 2021
24.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58971/21 [PDF, 209 kB]
Žiadateľ: elkatel s.r.o., Račianska č. 96
831 02 Bratislava
Obsah podania : MOK SK sekundár NN poisťovňa Jesenského BA
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 06. 09. 2021
Zverejnené dňa: 24. 09. 2021
20.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55145/21 [PDF, 286 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : „Predĺženie verejného vodovodu, Hadia cesta, Pod Kobylou
Lokalita: MČ Bratislava – Devín
Vydané dňa: 18. 08. 2021
Zverejnené dňa: 20. 09. 2021
20.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 52835/21 [PDF, 216 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : „Nadstavba rodinného domu Sološnícka ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 02. 09. 2021
Zverejnené dňa: 20. 09. 2021
20.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57650/21 [PDF, 215 kB]
Žiadateľ: WISDOM Investments a.s.
Grösslingová 17, 811 09 Bratislava
Obsah podania : RODINNÝ DOM - A3, Pri Vápenickom potoku
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 03. 09. 2021
Zverejnené dňa: 20. 09. 2021
20.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54630/21 [PDF, 203 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : „Rodinný dom – novostavba, Ulica 8. mája
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 16. 08. 2021
Zverejnené dňa: 20. 09. 2021
20.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55419/21 [PDF, 255 kB]
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a.s.,
Útvar investícií, projekcia – západ
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania : „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, Komárovská, ÚO02729
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 24. 08. 2021
Zverejnené dňa: 20. 09. 2021
20.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 51751/21 [PDF, 153 kB]
Žiadateľ: Mestská časť Bratislava – Čunovo
Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava
Obsah podania : Verejné osvetlenie – Schengenská ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Čunovo
Vydané dňa: 08. 09. 2021
Zverejnené dňa: 20. 09. 2021
14.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58191/21 [PDF, 165 kB]
Žiadateľ: PATÁK, s.r.o.
Viliama Paulínyho Tótha 30, 905 01 Senica
Obsah podania : líniová stavba, Prídavková, Tešedíková ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 18. 08. 2021
Zverejnené dňa: 14. 09. 2021
14.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56541/21 [PDF, 267 kB]
Žiadateľ: Mgr. Jana Modrovičová, Krížna 37
900 42 Dunajská Lužná
Obsah podania : Zariadenie staveniska – prestavba 6 ks lodných kontajnerov, Vajnorská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 11. 08. 2021
Zverejnené dňa: 14. 09. 2021
10.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53977/21 [PDF, 233 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Rodinný dom, Smaragdová ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Jarovce
Vydané dňa: 23. 08. 2021
Zverejnené dňa: 10. 09. 2021
10.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56327/21 [PDF, 232 kB]
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a.s.,
Útvar investícií, projekcia – západ
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsah podania : Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, Nákovná
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 18. 08. 2021
Zverejnené dňa: 10. 09. 2021
10.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 55110/21 [PDF, 274 kB]
Žiadateľ: Homeresidence s.r.o., Haanova 12
851 04 Bratislava
Obsah podania : Novostavba rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami, Hydinárska - Vinohradnícka ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 20. 08. 2021
Zverejnené dňa: 10. 09. 2021
10.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 57926/21 [PDF, 274 kB]
Žiadateľ: Homeresidence s.r.o., Haanova 12
851 04 Bratislava
Obsah podania : Novostavba rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami, Hydinárska - Vinohradnícka ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Vydané dňa: 26. 08. 2021
Zverejnené dňa: 10. 09. 2021
7.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53979/21 [PDF, 279 kB]
Žiadateľ: SURFACE s.r.o.
JUDr. Mgr. Michaela Blanárová
Vajnorská 98/H, 831 04 Bratislava
Obsah podania : Bytový dom ŠTEDRÁ
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 18. 08. 2021
Zverejnené dňa: 07. 09. 2021
7.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 41971/21 [PDF, 231 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Horné Židiny – novostavba rodinného domu
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 17. 08. 2021
Zverejnené dňa: 07. 09. 2021
7.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 58192/21 [PDF, 249 kB]
Žiadateľ: PATÁK, s.r.o., V.P. Tótha 30
905 01 Senica
Obsah podania : BA G1 Karlova Ves, Líščie údolie, TS0204, novostavba transformačnej stanice
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 17. 08. 2021
Zverejnené dňa: 07. 09. 2021
7.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 56441/21 [PDF, 163 kB]
Žiadateľ: SPP distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
Obsah podania : Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Lamačská cesta, 1.SC
Lokalita: MČ Bratislava – Karlova Ves
Vydané dňa: 11. 08. 2021
Zverejnené dňa: 07. 09. 2021
7.9.2021Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45374/21 [PDF, 197 kB]
Žiadateľ: EVING real, s.r.o,
Devínska cesta 777/2, 900 31 Stupava
Obsah podania : Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava Rusovce, Križovatka „C“ na ceste I/2
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce
Vydané dňa: 02. 08. 2021
Zverejnené dňa: 07. 09. 2021

Zobrazených je 25 z celkového počtu 313 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 13  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 4.1.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2021

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.