Stanoviská 2022

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 121 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.5.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50522/22 [PDF, 107 kB]
Žiadateľ: JUPROKIPRO spol. s r.o., Račianska 77
831 02 Bratislava
Obsah podania : FTTH_BA_KBV_Hrachová, Bratislava, k. ú. Ružinov
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 13. 04. 2022
Zverejnené dňa: 25. 05. 2022
28.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47020/22 [PDF, 87 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Prístavba záhradnej chaty, Devínska Nová Ves
Lokalita: MČ Bratislava - Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 06. 04. 2022
Zverejnené dňa: 26. 04. 2022
28.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48342/22 [PDF, 89 kB]
Žiadateľ: ARMATRADE GRP s.r.o., Mliekarenská 15
821 09 Bratislava
Obsah podania : BORY – Technická infraštruktúra, projekt plynovej prípojky – SO A112,703,2 (STL plynová prípojka D63
Lokalita: MČ Bratislava - Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 28. 03. 2022
Zverejnené dňa: 28. 04. 2022
27.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47009/22 [PDF, 78 kB]
Žiadateľ: Mgr. Lucia Gulová, Bajkalská 45/B
821 05 Bratislava
Obsah podania : Pripojenie na verejný vodovod a kanalizáciu, pri Záhumennej ulici
Lokalita: MČ Bratislava – Čunovo
Vydané dňa: 07. 04. 2022
Zverejnené dňa: 27. 04. 2022
27.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 489778/22 [PDF, 92 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Pergola, prístreškom zastrešené exteriérové sedenie a drevený prístrešok, Colnícka ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce
Vydané dňa: 30. 03. 2022
Zverejnené dňa: 27. 04. 2022
27.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47915/22 [PDF, 100 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Rodinný dom, Longobardská ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Rusovce
Vydané dňa: 21. 03. 2022
Zverejnené dňa: 27. 04. 2022
27.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43607/22 [PDF, 99 kB]
Žiadateľ: INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2
947 11 Banská Bystrica
Obsah podania : KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ, Vlčie Hrdlo
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 11. 04. 2022
Zverejnené dňa: 27. 04. 2022
27.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40365/22 [PDF, 98 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Koziarka – rodinný dom, Vinohrady
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 09. 03. 2022
Zverejnené dňa: 27. 04. 2022
26.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47512/22 [PDF, 106 kB]
Žiadateľ: NORDING s.r.o., Mlynské nivy, 4962/54
821 09 Bratislava
Obsah podania : Rozšírenie NN distribučný rozvod a NN prípojka Grosslingova 10
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 11. 04. 2022
Zverejnené dňa: 26. 04. 2022
26.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 42092/22 [PDF, 114 kB]
Žiadateľ: elkatel s.r.o., Račianska 96
831 02 Bratislava
Obsah podania : MOK SK sekundár NN poisťovňa Jesenského BA
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 08. 04. 2022
Zverejnené dňa: 26. 04. 2022
25.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 67205/21 [PDF, 95 kB]
Žiadateľ: PRESSKAM AUTO, s.r.o.
Vápenka 4, 841 07 Bratislava
Obsah podania : MÚZEUM AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNOV PRESSKAM, ulica Leopolda Jablonku
Lokalita: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vydané dňa: 17. 03. 2022
Zverejnené dňa: 25. 04. 2022
25.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 45509/22 [PDF, 127 kB]
Žiadateľ: OMG media, s.r.o., Vígľašská 21
851 07 Bratislava
Obsah podania : Zmena účelu využitia podkrovia bytového domu na Obchodnej ulici
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 24. 03. 2022
Zverejnené dňa: 25. 04. 2022
25.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 64612/21 [PDF, 99 kB]
Žiadateľ: Ing. arch. Juraj Kerti
Zlatohorská 9, 841 03 Bratislava
Obsah podania : Zmena záväzného stanoviska - Bytový dom - novostavba, zmena situovania stavebných objektov: SO 12 – NN káblové rozvody, SO 13 – NN prípojka
Lokalita: MČ Bratislava – Lamač
Vydané dňa: 30. 03. 2022
Zverejnené dňa: 25. 04. 2022
25.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 69202/21 [PDF, 99 kB]
Žiadateľ: iSIETE s.r.o.
Kráľová nad Váhom 117
925 91 Kráľová nad Váhom
Obsah podania : Optická prípojka Dom športu – záložná trasa, Junácka ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 07. 04. 2022
Zverejnené dňa: 25. 04. 2022
25.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48894/22 [PDF, 99 kB]
Žiadateľ: MT Inžiniering, s.r.o.
Kapicova 7, 851 01 Bratislava
Obsah podania : Optická trasa Klincova
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 08. 04. 2022
Zverejnené dňa: 25. 04. 2022
22.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 40195/22 [PDF, 115 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Rekonštrukcia a prestavba RD, Koliba, Hlavná ulica
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 31. 03. 2022
Zverejnené dňa: 22. 04. 2022
22.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43694/22 [PDF, 95 kB]
Žiadateľ: iSiete s.r.o.,Kráľová nad Váhom 117
925 91 Kráľová nad Váhom
Obsah podania : Optická trasa Gunduličova – Moyzesova – Kuzmányho
Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
Vydané dňa: 04. 04. 2022
Zverejnené dňa: 22. 04. 2022
22.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43536/22 [PDF, 107 kB]
Žiadateľ: N&N-ING s.r.o., Merlotová 8
831 02 Bratislava
Obsah podania : Cyklotrasa Mlynské Nivy
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 28. 03. 2022
Zverejnené dňa: 22. 04. 2022
21.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46836/22 [PDF, 97 kB]
Žiadateľ: PETRING s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B
851 03 Bratislava
Obsah podania : Rodinný dom, Oskorušova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Dúbravka
Vydané dňa: 30. 03. 2022
Zverejnené dňa: 21. 04. 2022
21.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43541/22 [PDF, 113 kB]
Žiadateľ: Ateliér domova, spol. s r. o.
Púpavová ulica 45, 841 04 Bratislava
Obsah podania : Predajňa farieb na námestí Biely kríž
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 07. 04. 2022
Zverejnené dňa: 21. 04. 2022
21.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48482/22 [PDF, 115 kB]
Žiadateľ: iSiete s. r. o., Kráľová nad Váhom 117
925 91 Kráľová nad Váhom
Obsah podania : Optická prípojka Hydronika
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 11. 04. 2022
Zverejnené dňa: 21. 04. 2022
21.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 48344/22 [PDF, 97 kB]
Žiadateľ: Mgr. Lucia Gulová
Bajkalská 45B, 821 05 Bratislava
Obsah podania : Parkovanie nákladných automobilov, Betliarska ulica, Bratislava
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 24. 03. 2022
Zverejnené dňa: 21. 04. 2022
21.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 43534/22 [PDF, 169 kB]
Žiadateľ: METRO Bratislava a.s.
Muchovo námestie 12, 852 71 Bratislava
Obsah podania : Petržalská os - chodníky a cyklochodníky
Lokalita: MČ Bratislava – Petržalka
Vydané dňa: 07. 04. 2022
Zverejnené dňa: 21. 04. 2022
13.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46834/22 [PDF, 93 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania : Záhradná chata, lokalita Strmé vŕšky
Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Vydané dňa: 24. 03. 2022
Zverejnené dňa: 13. 04. 2022
13.4.2022Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 47327/22 [PDF, 85 kB]
Žiadateľ: Q2 s.r.o., Blagoevova 2676/14
851 04 Bratislava
Obsah podania : Stavebné úpravy bytu, Piešťanská ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 25. 03. 2022
Zverejnené dňa: 13. 04. 2022

Zobrazených je 25 z celkového počtu 121 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 14.12.2021
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Stanoviská > Stanoviská 2022

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.