Znalecký posudok číslo 141/2013 - Ing. Peter Kapusta

Stanovenie všeobecnej hodnoty budovy "CVČ Kulíšková 6" súp.č.1012 s príslušenstvom, na Kulíškovej ulici č.6 v Bratislave - mestskej časti Ružinov, situovanej na pozemku parc.č.9919/2,6 v k.ú.Nivy (zapísaná na LV č.1), pre účely účtovníctva - stanovenie reprodukčnej obstarávacej ceny
 

 
 
 

Aktualizácia: 5.3.2014 | Počet zobrazení: 1269
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2013

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.