Znalecký posudok č. 42/2013 - Ing. Miloš Golian

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Dúbravka, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 1070/2 odčleneného od pozemku registra "E" parc. č. 473/1 evidovaného na LV č. 5920 vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.3.2014 | Počet zobrazení: 676
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2013

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.