Znalecký posudok č. 25/2013 - Ing. Miloš Golian

Ocenenie nehnuteľnosti v k.ú. Karlova Ves, pozemky registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 2937/10 a parc. č. 2937/19 zapísané na LV č. 1 pre hlavné mesto SR Bratislava
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.3.2014 | Počet zobrazení: 952
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.