Znalecký posudok č. 51/2013 - Ing. Viliam Antal

Stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc.č. 590/2 o výmere 220 m2 katastrálne územie Rusovce, pre účel plánovaného prevodu vlastníctva podľa zak.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa
 

 
 
 

Aktualizácia: 6.3.2014 | Počet zobrazení: 1113
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2013
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2013

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.