Dodatok č. 08 83 0229 10 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0229 10 00

číslo zmluvy : 088302291000 / nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Humenské námestie č. 4, súpis. č. 3730 / v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 15.04.2014 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Dátum zverejnenia : 16.04.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.4.2014 | Počet zobrazení: 1152
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.