Znalecký posudok číslo 7/2014 - Ing. Vladimír Novák

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 1072 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 282 m2, zapísaného na LV č. 1748 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Na pozemku sa nachádza stavba cukrárne "Labužník" so súp. č. 2579, zapísaná na LV č. 2117, ktorá nie je súčasťou ohodnotenia.
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.8.2014 | Počet zobrazení: 1987
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.