Dohoda č. 24 88 0827 14 00

Dohoda č. 24 88 0827 14 00, uzatvorená medzi Twin City a.s. a hlavným mestom SR Bratislava, ktorou hlavné mesto predkladá spoločnosti Twin City a.s. listiny, čím sú splnené podmienky na začatie plynutia 30 dňovej lehoty na úhradu 2. splátky kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy č. 068806241300 v znení dodatku č. 068806241301. Uzatvorené dňa: 4.11.2014
Zverejnené dňa: 5.11.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.11.2014 | Počet zobrazení: 2135
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.