Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508691400/0099

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky k stavbe "Polyfunkčný objekt Seberíniho" na pozemku v k.ú. Ružinov, parc.č.3180/6, LV č.1201. Dátum uzatvorenia: 28.11.2014
Dátum zverejnenia: 02.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.12.2014 | Počet zobrazení: 633
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.