Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508531400/0099

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie horúcovodnej prípojky k stavbe "Polyfunkčný objekt Seberíniho", na pozemku v k.ú. Ružinov, parc. č.3180/6, LV č.1201. Dátum uzatvorenia: 28.11.2014
Dátum zverejnenia 02.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.12.2014 | Počet zobrazení: 698
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.