Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286508921400/0099

zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť realizáciu inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom na Vtáčikovej ceste - prípojky inžinierskych sietí" na pozemkoch v k.ú. Rača , parc.č. 9183, 9184/2 a 9137 , LV č.7003. Dátum uzatvorenia: 28.11.2014
Dátum zverejnenia: 02.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.12.2014 | Počet zobrazení: 694
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.