Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286508751400

uzatvorená dňa03.12.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavby "Inžinierske siete vedené v Břeclavskej ulici - Objekt SO -01 NN prípojka" na pozemku reg. "C" KN parc.č 2849/1, 2876/4,5,8,36, 2861/1, 21580, 21628 a reg. "E" KN parc.č. 2874, 21579/1, 21609/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 01.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.12.2014 | Počet zobrazení: 713
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.