Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č286508431400/0099

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Obytná zóna "Jarovce-Dvor-Juhozápad", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností k.ú. Jarovce, parc.č. 432/8, 870/1, LV č.1237. Dátum uzatvorenia: 03.12.2014
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.12.2014 | Počet zobrazení: 778
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.