Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508631400/0099

uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia káblového elektrického vedenia pre stavbu "BA, Úprava 22 kV, VN 112, 464, 1081, 1082 VNK" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 1741, 3682/10, 5947/58, 3688/13, 3688/21, 3693/7, 5875/30, 5875/75, 5947/6, 5947/8, 5947/9, 5947/78, 5875/23, 3110/19, 3325/3, 3682/2, 5878/19, 5972/1, na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 20822/44, na pozemkoch v k.ú. Karlova Ves parc. č. 3075/1, 3073/1, 3051/3, 3051/7, 3051/8, 3051/9, 3051/11, 3051/12, 3051/13, 3051/16, 3051/24, 3051/64, 3071/3, 3072/3, 3073/3 a 3172/5
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.12.2014 | Počet zobrazení: 719
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.