Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801031500

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801031500, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy ako vlastníka zaťažených pozemkov strpieť právo stavby kanalizačnej šachty na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 263/4 k.ú. Čunovo a právo uloženia kanalizačnej prípojky na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 263/3 k.ú. Čunovo. Uzatvorené dňa: 8.4.2015
Zverejnené dňa: 8.4.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.4.2015 | Počet zobrazení: 760
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.