Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500141400/0099 zo dňa 04.02.2014

uzatvorený dňa 22.04.2015 za účelom vypustenia stavebného objektu SO A 25 Prípojka NN k stavbe "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava", zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien.
Dátum zverejnenia: 22.04.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.4.2015 | Počet zobrazení: 854
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.