Dodatok č. 07 83 0061 04 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0061 04 00

Nájomca : Rudolf Martinák, Bratislava. Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0061 04 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0061 04 00 : 27.10.2015. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.10.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.10.2015 | Počet zobrazení: 902
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.