Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800761600

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800761600, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd cez pozemok reg. „C“ parc. č. 2079/1, a to v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 30058/2015, úradne overeným dňa 4.1.2016 pod. č. 2894/2015. Uzatvorené dňa: 11.3.2016
Zverejnené dňa: 18.3.2016
 

 
 
 

Aktualizácia: 18.3.2016 | Počet zobrazení: 667
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.