Dodatok č. 07 83 0561 04 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0561 04 00

Nájomca :Jana Zenkayová, bytom: Ostrov 419, prechodne: Bajzova 10, 821 08 Bratislava. Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0561 04 03: 21.03.2016. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.3.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.3.2016 | Počet zobrazení: 706
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.