Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286507821500/0099 zo dňa 28.12.2015

uzatvorený dňa 31.03.2016 za účelom vypustenia stavebného objektu SO 08- rozšírenie NN sekundárnych rozvodov k stavbe " Viacúčelová športová hala - HANGAIR", zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien.
Dátum zverejnenia: 31.03.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.3.2016 | Počet zobrazení: 872
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.