Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801861600

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801861600, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 610/74 – ostatné plochy o výmere 121 m², k. ú. Lamač podľa GP č. 81/2015. Uzatvorené dňa: 8.4.2016
Zverejnené dňa: 25.4.2016
 

 
 
 

Aktualizácia: 25.4.2016 | Počet zobrazení: 698
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.