Zmluva č. 02 86 3 90101/90102 15 0 1/2 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu a ku garážovému státiu

Zmluva č. 02 86 3 90101/90102 15 0 1/2 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra "C" parcela č. 3058/47, 3059/3 k.ú. Dúbravka, prislúchajúceho k bytu č. 29 - B a ku garážovému státiu č. 22 v bytovom dome Trhová 54 súpisné číslo 3450 v Bratislave uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 25.07.2016
Dátum zverejnenia: 25.07.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.7.2016 | Počet zobrazení: 931
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.