Znalecký posudok č. 39/2016 - Ing. Iveta Engelmanová

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena • práva prechodu a prejazdu cez novovytvorený pozemok „KN C“ parc. č. 37/8, k.ú. Vrakuňa, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 86/2015, k.ú. Vrakuňa, oddelením od pozemku „KN E“ parc. č. 258/8, k.ú. Vrakuňa, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena
 

 
 
 

Aktualizácia: 7.10.2016 | Počet zobrazení: 278
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.