Znalecký posudok č. 53/2016 - Ing. Miroslava Juritková

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov: "C" KN parc.č. 3624/145 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m2, k.ú. Vrakuňa a "C" KN parc.č. 3624/146 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 k.ú. Vrakuňa zapísaných na LV č. 1095
 

 
 
 

Aktualizácia: 7.10.2016 | Počet zobrazení: 259
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.