Znalecký posudok č. 46/2016 - FINDEX, s.r.o.

Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu, na pozemku registra "C" v Bratislave, k.ú. Devín, parc.č. 1204/29 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 29 m2.
 

 
 
 

Aktualizácia: 10.10.2016 | Počet zobrazení: 350
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.