Znalecký posudok č. 184/2016 - Ing. Peter Kapusta

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.1461/2, 1461/3, 1461/5 na ulici Palisády, v MČ Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, v k.ú.Staré Mesto (zapísané na LV č.10), pre účely právneho úkonu
 

 
 
 

Aktualizácia: 10.10.2016 | Počet zobrazení: 319
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.