Znalecký posudok č. 63/2016 - Ing. Miroslava Juritková

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Devín registra "E" KN parc.č. 3057/27 - ostatné plochy o výmere 242 m2, zapísaného na LV č. 1 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a registr "C" parc.č. 1209/30 - ostatné plochy o výmere 121 m2 a parc.č. 1993/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 150 m2, zapísaných na LV č. 64.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.10.2016 | Počet zobrazení: 301
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.