Znalecký posudok č. 32/2016 - Ing. arch. Milan Haviar

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva užívania stavby trafostanice TS-480 zapísanej na LV č. 7106 umiestnenej na pozemku parc. č. 7785/9 k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., pre účel určenia výšky jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.10.2016 | Počet zobrazení: 293
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.