Znalecký posudok č. 9/2017 - Ing. Jozef Fajnor

Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov v katastrálnom území Staré Mesto, v zmysle geometrického plánu č. 5/2016 - parc.č. 21758/2 na Rajskej ulici (bez založeného listu vlastníctva) a parc.č. 8590/86 na Špitálskej ulici (podľa listu vlastníctva č. 2655), nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta, v mestskej časti Staré Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.2.2017 | Počet zobrazení: 373
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.