Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-019/2016/Trnávka/0107/HBH

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-019/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15771/251 a parc. č. 16099/712 v k. ú. Trnávka. Uzatvorené dňa: 7.3.2017
Zverejnené dňa: 7.3.2017
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 7.3.2017 | Počet zobrazení: 531
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.