Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-008/2016/Trnávka/0107/HBH

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/VB-008/2016/Trnávka/0107/HBH, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2158/300 v k. ú. Trnávka.
Uzatvorené dňa: 7.3.2017
Zverejnené dňa: 7.3.2017
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 7.3.2017 | Počet zobrazení: 549
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.