Dodatok č. 07 83 0125 13 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0125 13 00

Nájomca :Lucia Farkašovská, Bajzova 10, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0125 13 01: 27.03.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.3.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.3.2017 | Počet zobrazení: 548
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.