Znalecký posudok č. 9/2017 - Ing. Monika Nitková

Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov reg. ,,C,, KN s parc. č. 787/2 druh zastavané plochy a nádvoria vo výmere 84 m2, parc. č. 788 druh zastavané plochy a nádvoria vo výmere 187 m2, parc. č. 789 druh záhrady vo výmere 140 m2, parc. č. 790 vo výmere 94 m2, ktoré vznikli z pozemku reg. ,,E,, parc. č. 115/2 výmery 33487 v obci Bratislava, k.ú. Jarovce.
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.4.2017 | Počet zobrazení: 380
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.